Home Jazykové články

Jak rozšířit slovní zásobu?

cizojazyčné slovníkyRozšíření slovní zásoby se nemusí vždy týkat cizího jazyka. Dotaz ohledně slovní zásoby se týká právě češtiny. Lidi si začínají uvědomovat, jak je jejich řeč chudá. Bohatá slovní zásoba jak v mateřštině, tak i v cizím jazyce se pomáhá vyjadřovat přesněji, čím se zvyšuje efektivita rozhovoru, neztrácí se čas objasněním pojmů, které neznáte.

Slovní zásoba v češtině

Nejlepší cestou jak si rozšířit slovní zásobu je hodně číst. A ne ledaco. Dobrou volbou je klasická literatura. Nemusí vás mást to, že v knihách dob minulých používají slova, která se v moderním slovníku moc často nevyskytují. Četba se musí stát zvykem. V žádném případě neplatí, že slovní zásoba se dá zvětšit tím, že dva měsíce budete hodně číst. Proces obohacovaní slovní zásoby je dlouhodobý a vyžaduje byť minimální úsilí. Chcete-li něco mít, musíte za to něco také dát. Tím "něco" se myslí váš čas a trpělivost.

Slovní zásoba v cizím jazyce

Slovní zásoba se dá zvětšit tím, že se budete učit nová slova. Dělat se to dá samozřejmě různými způsoby. Obvykle záleží na tom, chcete-li rozšířit pasivní slovní zásobu nebo aktivní. Jestli hlavním cílem je co nejvíce rozumět psanému textu a mluvené řeči, pak jednou z efektivních metod je číst texty v originálu a dívat se do slovníků na neznámá slova. Hodně pomůže čtení nahlas. V případě, že vám chybí slovíčka při mluvení, musíte se učit nová slova a ihned s příklady, kde a jak se používají. Řešení je obecně jednoduché: musíte dělat to, v čem potřebujete se zdokonalit. Platí také pravidlo, že bohatá pasivní slovní zásoba hodně pomůže při rozhovoru: budete dobře rozumět tomu, s kým právě hovoříte.

Další dobrou metodou je učit se nazpaměť verše, písně, citáty, přísloví atd. Je také možné se učit i obyčejnou prózu, ale za předpokladu, že kromě toho, že textu budete dokonale rozumět, bude se vám i něčím líbit. Navíc, když budete umět nazpaměť verše nebo citáty, můžete si ve společnosti zasloužit titul inteligenta.

V případě, že potřebujete bohatší slovní zásobu pro určitou oblast, musíte vybírat odborné časopisy, články nebo knihy z oboru. Rychle se dostanete do seznamu nejčastějších slov a pojmů, které budete často potkávat v textech, což usnadní rychlejší zapamatování.


datum publikace: 16.7.2009
autor: Dmitriy Lovermann