Home Jazykové články

Co je to Normostrana a kde se používá?

normostranaNormovaná strana (nebo normostrana, NS) je text o velikosti 1800 úhozů (počítají se všechny znaky včetně mezer a poznámek pod čárou a textů v záhlaví a zápatí stránky). Tento text lze představit tak, že stránka textu bude složená z 30 řádků po 60 úhozech. Takové formátování však v praxi potkáme jen zřídka. Obvykle texty mají různou hustotu, rozdělení do odstavců. V textech najdeme vždy jiný počet odstavců, obrázků, grafů a tabulek. Právě toto je důvodem použití pomocných funkcí textových editorů pro výpočet úhozů na stránce. Tento celkový součet se následně dělí 1800 a zjišťuje se počet normostran.

Zabudované mechanismy pro zjištění velikosti textu mají hodně textových redaktorů, například OpenOffice nabízí funkci (Položka menu "Tools -> Word Count"), MS Word ("Tools -> Word count"). Na internetu lze najít také početné množství online-služeb pro zjištění statistických údajů o textech (frekvence slov, počet znaků bez mezer a včetně mezer, počet normostran).

Překladatelé

Normostrana (NS) je jednotkou měření objemu textu pro kalkulaci ceny za překlady textů, také za cenu napsaného článků, prostě všude, kde se platí podle objemu. V případě překladu se měří objem již přeloženého textu. Některé překladatelské agentury nebo i samostatní překladatelé měří výsledný text mez mezer a stanovují velikost normostrany jako 1500 znaků bez mezer. Nejmenší účtovanou jednotku textu překladatelé stanovují sami. Obvykle činí 0.5 NS.

Autoři, copywriteři

Dalším odvětvím, kde se texty měří v normostranách je copywriting. Cena za napsaný článek záleží mimo jiné i na jeho velikosti. Redaktoři časopisů nebo novin mohou určovat minimální velikost textu článku. Tento údaj je obvykle závazný pro autory. V copywritingu se normostrana používá také v případě psání textů pro weby. Společnosti, které nabízejí službu propagace stránek často se snaží dodržovat pravidlo, že velikost textu na jedné stránce webu by neměla klesnout pod 1-1.5 normostrany. Často uslyšíte, že čím větší text bude umístěn na stránce, tím lépe pro web. Takovou stránku vyhledávač prý bude počítat za více důvěryhodnou, což by mělo zvýšit její hodnotu v porovnání s jinými stránkami za jinak stejných podmínek.

Diplomové práce, disertační práce

Použití pojmu normostrana ve vědě bylo vyvoláno hlavně potřebou měřit velikost psaného textu bakalářských a diplomových pracích studentů. Dříve požadavky na diplomovou práci obsahovaly pojem strana a k tomu se určoval i způsob formátování textu, aby se výpočet velikost byl unifikován. Stanovit velikost textu je teď méně problematické, protože požadavek na objem práce je vyznačen v počtu normostran, což dává studentům možnost vybrat vlastní formátování. Zní-li požadavek jako 60 stránek textů, je ihned jasné, že dokument musí obsahovat 108 000 znaků včetně mezer nepočítaje přílohy.


Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Co je to Normostrana a kde se používá? Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Jazykové články [online]. 2011 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/articles/normostrana