Home Jazykové články

Pravidla pro překlad naučného textu

Hlavním požadavkem k překladu naučného textu je co největší přesnost a preciznost překladu vůči textu originálu. Různost jazyků má za to, že v určitých případech neexistuje možnost přímého překladu. Proto překladatel musí umět najít co nejvhodnější slovo nebo výraz při zachování původního významu. Je důležité pamatovat na to, že při překladu technického textu platí striktní zákaz přidávat nějakou informaci navíc. Z druhé strany se to týká i vyloučení určitých slov nebo výrazů, které na první pohled nemají váhu ve vztahu k originálnímu textu.

Pro vyhotovení kvalitního překladu musí překladatel výborně ovládat nejenom cílový jazyk překladu, ale také se velmi dobře orientovat v oblasti, ke které se text vztahuje. Informace z textu musí být předána srozumitelně a jasně.

V případě, kdy překladatel používá příliš často tzv. parazitní spojení, je důležité dbát na to, aby nevznikala logická spojení tam, kde v původním textu nejsou. Týká se to obratů ve druhém pádu. Pomoci může správné umístění čárek a vyčlenění určitých vět v textu, které jsou kmenové pro celý text. Další nejčastější chybou je logický důraz. Při překladu technických textů může nastat situace, kdy není jasné, na které slovo nebo spojení padá logický důraz. Nejčastěji je to konec věty, ale může být i na začátku. Vyhnout se této chybě lze tak, že překladatel předem určí logickou strukturu textu a v průběhu překladu jí bude dodržovat.