Home Jazykové články

Ruština pro samouky

Samostudium není pro každého. V případě ruského jazyka není problém si koupit učebnici a začít studovat jazyk. Je však nutné si pamatovat, že v případě, že nemáte po ruce rodilého mluvčího, bude těžké se naučit správnou výslovnost a přízvuk, který je v ruštině velmi důležitý. Chcete-li občas procvičit i hovorovou ruštinu, musíte za učitelem, ale v případě, že nemáte peníze na kvalifikovávaného pedagoga, bude stačit i student vysoké školy. Zaplatíte symbolickou částku jenom za to, že s vámi bude někdo mluvit ve své mateřštině. Jednodušší způsob vydělat peníze pro studenta asi nenajdeme. Najít materiály pro studium ruského jazyka by pro samouka neměl být problém.

Pro větší efektivitu výuky samouk musí zapojit veškeré prostředky, které má: poslech, psaní, čtení textů. Nová slovíčka je lépe se učit ve spojeních nebo přímo ve větách. Jestli se je budete biflovat bez kontextu, nevzniknou logická spojení a to znamená, že nově nabiflovaná slova zapomenete ihned na třetí den, jestli si je nebudete opakovat. No a opakovat hromadu slov aniž byste věděl, jak a kdy se používají je velmi náročné. Z toho zbude jenom zklamání. Pro samouky bude hodně přínosné poslouchat rádia v ruštině, nebo sledovat vysílání ruských TV na internetu.

Jeden z nejlepší způsobů jak se naučit nová slova je číst speciálně připravené texty, kde nová slova jsou označená tučně a pod textem je překlad nebo i podrobnější vysvětlení použití. Pravidelná četba podobných textů vede k tomu, že budete umět slova přímo z živého jazyka, biflování zahodíte ihned druhý den :) Vždyť to víte sami: jestli vás studium nebaví, nic si nezapamatujete.