Home Jazykové články

Perština nebo farsi?

Na jednom z iranských internetových fór jsem viděl hlasování: „Jak nazýváte vaši zemi (Írán, Persie, …) a váš jazyk (perština, farsi)?“ Pro ty, koho to zajímá, moje odpovědi byly: Írán, perština.

Nedávno jsem hovořil se svým kamarádem kterému je teprve 16 let. Když byl ve škole, jeden z učitelů ze zeptal ve třídě na to, kdo jaký jazyk ovládá. Můj kamarád odpověděl „Farsi“ a učitel pochopil, o jaký jazyk se jedná nehledě na to, že farsi není slovo anglického původu.

Abych to celé nějak skloubil, začal jsem prohledávat slovníky, mezi nimiž byl i Oxfordský slovník historických kořenů (Oxford Dictionary on Historical Principles, III vydání, rok 1973) a jeden iránský slovník. Slovo „farsi“ jsem nenašel ani v jednom z těchto slovníků. Štěstí jsem měl až ve chvíli, kdy jsem vzal do rukou Obecný domácí slovník angličtiny (The Random House Dictionary of the English language, II vydání, rok 1987).

Farsi je název perštiny, ve slovnících se ovšem perština označuje jako jazyk Persie.

V dnešní době mnozí cizinci znají slovo farsi jenom proto, že ho slyšeli od přistěhovalců z Íránu, kteří nevěděli, jak se toto slovo správně překládá. Slovo farsi lze taky slyšet ve mnohých amerických filmech, důvodem je spíše špatná informovanost režisérů v otázce názvu jazyku.

Slyšel někdo někoho říkat: „I speak Francaise“ nebo „I speak Espaňol“?

Datum publikace: 9.8.2003
Autor:Ali Parandeh
Zdroj: Iranian.com
Překlad z angličtiny: Dmitrij Lovermann