Home Ruština | ruština online

Příslovce v ruštině

Stejně jako v češtině, i v ruštině příslovce (adverbia) jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje okolností dějů a různé vlastnosti.

Níže jsou uvedené některé druhy příslovcí v ruštině. Podrobná klasifikace je složitější a myslím si, že pro účely výuky (pro začátečníka a mírně pokročilého) tato suchá gramatika je zbytečná. Zásadní rozdíly mezi příslovcí v ruštině a češtině neexistují. Takže pro obecný přehled:

Druhy - odvozené příslovce

 • Příslovce času
  утром — ráno
  вечером — večer
  поздно — pozdě
  рано — brzy
  всегда — vždy
  вчера — včera
 • Příslovce místa
  наверху — nahoře
  внизу — dole
  впереди — vepředu
  наверх — nahoru
  вниз — dolu
  сбоку — z boku
 • Příslovce způsobů
  хорошо — dobře
  плохо — špatně
  быстро — rychle
  активно — aktivně
  фальшиво — falešně
  искренне — upřímně
  медленно — pomalu
 • Příslovce příčiny (důvodů)
  случайно — náhodou, náhodně
  специально — speciálně
  недаром — nenadarmo
  спьяну — po opilosti
 • Příslovce míry
  много — mhoho
  мало — málo
  достаточно — dostatečně
  вдвойне — dvakrát
  чуть-чуть — trochu

Druhy - naznačující okolnost situace

 • ukazovací
  там — tam
  сюда — sem
  здесь — zde, tady
  поэтому — proto
 • tázací
  когда — kdy
  куда — kam
  откуда — odkud
  зачем — proč
 • neurčitá
  где-то — někde
  где-нибудь — někde
  когда-то — někdy
  кое-где — někde
 • záporná
  никогда — nikdy
  никак — nijak
  никуда — nikam


Stejně jako v češtině, v ruském jazyce se příslovce nemění, ale stupňují se podobně jako přídavná jména.

Stupňování příslovcí v ruštině

První stupeň - základní tvar

быстрый → быстрее (rychlý → rychleji)
лёгкий → легче (jednoduchý → jednodušší)

Druhý stupeň (komparativ)

Komparativ se tvoří buď přidáním koncovky -е/-ее
быстро → быстрее (rychle → rychleji)
легко → легче (snadný → snáz)
высоко → выше (vysoko → výš)
далеко → дальше (daleko → dál)
nebo pomocí slov более/менее + základní tvar:
быстро → более быстро (rychle → rychleji)
шумно → менее шумно (hlučno → hlučněji)

Třetí stupeň (superlativ)

Superlativ ruských adverbii se tvoří buď pomoci koncovek -айше/-ейше:
покорно → покорнейше (pokorně → nejpokorněji)
низко → нижайше (nízko → nejníže)

nebo dle vzorce: komparativ + всех/всего
быстро → быстрее всех (rychle → nejrychleji)
высоко → выше всего (vysoko → nejvýš)
nebo dle vzoru: наиболее/наименее + základní tvar:
решительно → наиболее решительно (rozhodně → nejrozhodněji)
точно → наименее точно (přesně → nejmíň přesně)