Home Ruština | ruština online

Souhlasy a nesouhlasy v ruštině (s výslovnosti)

Během každé diskuse probíhá výměna názorů, což logicky vyvolává potřebu oponovat vyjádření druhé strany. Podívejme se na to, jak se dá slušně (a nejen) vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s názorem či návrhem protistrany.

Souhlas

Да!  Ano!
Разумеется!  Samozřejmě!
Конечно!  Jistě!
Точно!  Přesně!
Вы правы!  Máte pravdu!
Вы абсолютно правы!  Máte naprostou pravdu!
Хорошо, ладно.  Dobře, tak jo.
Действительно. Skutečně.
Я за. Jsem pro.
Согласен. Souhlasím.
Не имею ничего против. Nemám nic proti.
Я не возражаю. Nemám námitky.
Я не против. Nejsem proti.
Мне это подходит. Vyhovuje mně to.

Nesouhlas

Нет!  Ne!
Не могу с вами согласиться!  Nemohu s vámi souhlasit!
Никогда Nikdy!
Это не так.  To je jinak.
Думаю, нет.  Myslím že ne.
Наоборот.  Naopak.
Отнюдь нет.  Vůbec ne.
К сожалению нет.  Bohužel ne.
Это исключено To je vyloučené.
Это невозможно.  To není možné.
Ни в коем случае!  V žádném případě!
Я против.  Jsem proti.
Вы ошибаетесь.  Mýlíte se.
Вы не правы  Nemáte pravdu!
У меня несколько другое мнение на этот счет.   - Mám na to (na tuhle věc) poněkud jiný názor.

datum publikace: 28.5.2011
autor: Dmitriy Lovermann