Home Ruština | ruština online

Ruská abeceda, ruská azbuka

Současná ruská abeceda (azbuka) obsahuje 33 písmen. V takové podobě existuje fakticky od roku 1918, ale oficiálně jen od roku 1942, protože dříve písmena Ё a Е byla brána jako varianty téhož písmena.

y
písmenonázevv češtiněmoje poznámka
А аaa
Б бbeb
В вvev
Г гgeg
Д дded
Е еjej, e
Ё ёjojo
Ж жžež
З зzez
И иii
Й йi krátkéij, jv češtině odpovídá písmenu J
К кkak
Л лel (nebo eľ)l
М мemm
Н нenn
О оoo
П пpep
Р рerr
С сess
Т тtet
У уuu
Ф фf
Х хchach
Ц цcec
Ч чčeč
Ш шšaš
Щ щš'aštakové měkké š
Ъ ъtvrdý znaknijak se nevyslovuje
Ы ыыhoodně tvrdé Y
Ь ьměkký znaknevyslovuje se
Э эee
Ю юjuju
Я яjaja

Zajímavé informace o některých písmenech

Ь - písmeno, které nosí oficiální název "měkký znak" se nevyslovuje. Používá se pro změkčení souhlásky za kterou stojí. Zkusím to vysvětlit na příklade:
день — vyslovuje se jako [děň], kdyby po Н nenásledoval měkký znak, pak by se slovo četlo jako [děn]. Očima laika v daném případě měkký znak funguje jako háček nad ň, v češtině se na to používá diakritika, kterou ruština v takové míře nemá.
Й - tento znak byl zrušen Petrem Velikým, ale následně vrácen v roce 1735 (někteří se domnívají, že právě v tomto roce i byl stvořen). Do XX století znak й nebyl samostatným písmenem.

Ё - poprvé toto písmeno navrhla kněžna E.R.Daškova. Používá se od roku 1795, ale největší popularitě se těšilo od roku 1797, poté, co ho začal aktivně využívat ruský spisovatel Karamzin. Dříve místo Ё se používal dvojznak IO s takovou plochou stříškou. Jako samostatné písmeno Ё existuje od XX století.
алфавит, m — abeceda (obecně, jakákoliv)
азбука, f — azbuka (název ruské abecedy)
буква, f — písmeno
знак, m — znak

Přízvuk

Přízvuk je v ruštině velmi důležitý, občas dokonce i významově důležitý. Učíte li se slova v ruštině, je lépe když se ihned naučíte i přízvuk. V psaném nebo tištěném textu se přízvuk označuje svislou čárou (nad přízvučnou samohláskou), která je velmi podobná čárce v češtině. Aby to nebylo jednoduché, tak přízvuk v ruštině je pohyblivý, narozdíl od češtiny, kde přízvuk padá na první slabiku. Ještě je nutné zmínit, že i delší slova v ruštině mají jen jednou přízvučnou slabiku (narozdíl například od finštiny, která má hodně dlouhých slov, ve kterých běžně jsou několik přízvučných slabik. V mých materiálech přízvuk budu označovat podtržením přízvučné samohlásky, protože v případě použití unicode-znaku se mohou vyskytnout problémy s korektním zobrazením přízvuku. V jednoslabičných slovech samohláska je logicky vždy přízvučná.

Elektronická podoba

Kódování Unicode nemá pro ruskou abecedu znaky s přízvukem, ale lze je vyrobit tak, že se vloží symbol U+0301 ihned za samohláskou, na kterou padá přízvuk. Například: ы́, э́, ю́, я́).

Pro zobrazení ruštiny se používají následující kódování : ГОСТ 19768-74 a ГОСТ 19768-93, Unicode и ISO/IEC 10646, КОИ-8, ISO_8859-5, CP855, CP866, CP1251, MacCyrillic.

Jednoduchá slova pro procvičování

КОТ, СЫН, ДОЧЬ, ДОМ, МАМА, ПАПА, БРАТ, ЗЕМЛЯ, СЕСТРА, ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ :)