Home Ruština | ruština online

Dny v týdnu v ruštině (s výslovnosti)

Co do počtu dnů v týdnu, ruština se od ostatních jazyků neliší. V závorkách najdete pomůcku, jak se slovo vyslovuje, není to transkripce slova po písmenech, ale přímo fonetická transkripce. O výslovnosti a o rozdílu mezi písmem a řeči můžete přečíst zde.

Дни недели - Dny týdně

Понедельник   [paniděľnik] - Pondělí
Вторник   [ftornik] - Úterý
Среда   [sreda] - Středa
Четверг   [četverk] - Čtvrtek
Пятница   [pjatnica] - Pátek
Суббота   [subota] - Sobota
Воскресенье   [vaskreseňje] - Neděle

Může to být matoucí, ale týden se rusky řekne неделя   [nědělja]. Chcete-li tato podstatná jména použit pro určení času, budete potřebovat je dát do akuzativu (4.pád). Takže:
в понедельник, m   - v pondělí
во вторник, m   - v úterý
в среду, f   - ve středu
в четверг, m   - ve čtvrtek
в пятницу, f   - v pátek
в субботу, f   - v sobotu
в воскресенье, s   - v neděli
Примеры - příklady
У меня будет время в среду.   - Ve středu budu mít čas.
Каждый вторник мы играем в футбол.   - Každé úterý hrajeme fotbal.
В прошлый понедельник я сдал экзамен.   - Minulé pondělí jsem udělal zkoušku.

Pravidelnost a opakovanost

V případě, kdy chceme vyjádřit, že se nějaký dej odehrává pravidelně, používáme následující tvary:
каждый/-ая/-ое + den v týdnu ve 3. pádu (dativu)
nebo
по + den týdne ve 3. p., mn.č.
каждый понедельник / по понедельникам - každé pondělí / o pondělích
каждый вторник / по вторникам - každé úterý / o úterých
каждую среду / по средам - každou středu / o středách
каждый четверг / по четвергам - každý čtvrtek / o čtvrtcích
каждую пятницу / по пятницам - každý pátek / o pátcích
каждую субботу / по субботам - každou sobotu / o sobotách
каждое воскресенье / по воскресеньям - každou nedělí / o nedělích
datum publikace: 15.3.2009
datum poslední aktualizace: 24.2.2016
autor: Dmitriy Lovermann