Home Ruština | ruština online

Defektní slovesa v ruském jazyce

defektní slovesa v ruštině/ v ruském jazyce

Defektní slovesa (neboli neúplná) jsou slovesa, která nemají komplexní verbální flexi a postrádají některé tvary. Jinými slovy, jsou to slovesa, která nemají všechny tvary (například, chybí infinitiv, chybí minulý tvar nebo trpné příčestí, atd).

Nejsem lingvista, ale napadá mě například české sloveso dít se, které nemá jiné tvary než pro 3. osobu. To samé - sloveso stát se. Při hlubším zkoumání takových sloves najdeme hromady v jakémkoliv jazyce. Existují dokonce celé skupiny sloves, které nemají tvar pro 1. osobu, například, slovesa, spojená se zvířaty. No, jaký je tvar pro první osobu jednotného čísla slovesa březit? :D Jediné, co mě napadá, je vyprávění v první osobě v nějaké pohádce.

Důvody, proč té či oné sloveso (nejen v ruštině) nemá tvar pro první nebo druhou osobu, jsou většinou sémantické, tzn podstata jevu, který sloveso vyjadřuje, nelze smysluplně aplikovat k tomu, kdo toto sloveso používá (což je často právě člověk). Například:

ржаве́ть - rezávět
течь - téci
жа́риться - smažit se

Samozřejmě, v přeneseném slova smyslu tato slovesa v běžné řeči uslyšíme: teču, sypu se, hojím se, atd, a tyto tvary jsou z pohledu gramatiky jazyka docela v pořádku.

Jsou však slovesa, která nemají tvar pro 1. osobu jednotného čísla žádný tvar: ani v přímém, ani v přeneseném smyslu. Podívejme se na ně:

Docela populární defektní sloveso v ruštině, které nemá z mého pohledu velmi žádaný tvar pro 1. osobu jednotného čísla budoucího času je победить (zvítězit). Tvar победю́ nebo побежду́ prostě neexistuje. No, podívejte se sami, lidé hrají hry, soutěží a často je potřeba vyjádřit jistotu, že zvítězíš. Čeština na rozdíl od ruštiny je v tomto konkrétním případě přívětivější: Zvítězím! Takovou verbální lahůdku si Rus dovolit nemůže a tak je nucen použit opisné konstrukce:

Побе́да за мно́й!
Я одержу́ побе́ду!
Я смогу́ победи́ть!

Další příklady defektních sloves v ruštině, které nemají tvar pro 1. osobu jednotného čísla:

убеди́ть (přesvědčit) - neexistuje tvar "убедю"
ощути́ть (pocítit) - neexistuje tvar "ощучу"
очути́ться (ocitnout se) - neexistuje tvar "очутюсь"Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy . Defektní slovesa v ruském jazyce. ,. Lingvistická encyklopedie LINGVISTO [online]. 18-9-2015. 2015 [cit. 2022-11-26]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/defektni_slovesa_v_ruskem_jazyce

datum publikace: 18.9.2015
překlad z ruštiny: Dmitriy Lovermann