Home Ruština | ruština online

Dialogy v ruském jazyce (včetně výslovnosti)

Zde pravidelně publikuji dialogy v ruštině s překladem do češtiny a výslovnosti.

Jednoduché dialogy v ruštině

Jednoduchý dialog
Dialog o čtení (titulky, výslovnost)

Složitější

Dialog Ziny a Šurika (YouTube, dvojjazyčné titulky: RU, CZ)