Home Ruština | ruština online

Enantiosémie v ruštině

Pokud nevíte, co je to enantiosémie, tak si představte, že existují slova, která mají dva opačné významy. Pokud bych přeháněl, tak je to třeba slovo, které znamená současně "běžet" a "stát". Zní to velmi divné, ale lingvistika taková slova zná. Podívejme se na pár takových slov v ruštině:

sloveso ПРОСЛУ́ШАТЬ

Sloveso прослу́шать se běžně používá ve svou významech:

 1. přeslechnout
  Извини́, я прослу́шала, что ты сказа́ла. - Promiň, přeslechla jsem, co jsi říkala.
  Я просл́ушал, как тебя зову́т. - Přeslechl jsem, jak se jmenuješ.
 2. vyposlechnout/poslechnout
  Марти́н прослу́шал ле́кцию об охра́не приро́ды. - Martin vyslechl lekci o ochraně přírody.

přídavné jméno БЕСЦЕ́ННЫЙ

Přídavné jméno бесце́нный (stejně jako v češtině) může nabývat dva opačné významy:

 1. ten, který nemá žádnou hodnotu, cenu
  Меня зовут Александр. Я мужчина. Это для вас бесце́нная информа́ция. - Jmenuji se Alexander. Jsem muž. Je to pro vás informace, která nemá žádnou hodnotu (úplně bezcenná informace).

  V tomto případ člověk sděluje, že se jmenuje Alexander. A pak dodává, že je můž. Je jasné, že, když se jmenuje Alexander, tak je jisté, že je muž, a ne žena. Druhá věta je tím pádem bezcenná, nemá pro nás žádnou přidanou hodnotu a nenese žádný dodatečný význam (již podle jména jsme usoudili, že se jedná o muže).
 2. ten, který má velmi vysokou hodnotu nebo velký význam
  Это для меня бесце́нная информа́ция. Я так долго искал правду. - To je pro mě bezcenná informace. Tak dlouho jsem hledal pravdu.

  Zde přídavné jméno "bezcenná" znamená právě tu neocenitelnou hodnotu, kterou nelze spočítat v penězích. Myslím, že český překlad je docela výstižný.

sloveso ПРОСМОТРЕ́ТЬ

Sloveso просмотре́ть může mít dva opačných vůči sobě významy:

 1. přehlédnout
  Я видел этот фильм, но я просмотрел, как умер главный герой. - Viděl jsem tento film, ale přehlédl jsem, jak zemřel hlavní hrdina.

 2. prohlédnout (si)/zhlédnout/prolistovat
  Я просмотрел журнал. Ничего интересного в нём нет. - Prohlédl jsem si časopis. Nic zajímavého v něm není.

Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Enantiosémie v ruštině. ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/enantiosemie_v_rustine

datum publikace: 15.9.2015
autor: Dmitriy Lovermann