Home Ruština | ruština online

Hromadná podstatná jména v ruštině

Hromadná podstatná jména jsou taková jména, které označují skupinu stejných věci. Vyjadřují souhrn předmětů, osob, jevů jako celek. Příklady:
бельё, s (prádlo)
родня, f (příbuzenstvo)
молодёжь, f (mládež)
листва, f (listí)

Gramatické zvláštnosti

  1. Nemění se v čísle (jsou vždy jednotného čísla)
  2. Nepoužívají se řádovými číslovky a se slovy, které označují měrné jednotky
  3. Používají se jen se slovy много/мало (hodně/málo) nebo tázacím zájmenem сколько (kolik). I v tomto případě zachovávají tvar jednotného čísla, například:
    мало родни - málo příbuzenstva
    много молодёжи - hodně mládeži

Sporné případy

V ruském jazyce existují podstatná jména, které nelze jednoznačně označit jako hromadná:
народ, m - národ
полк, m - pluk
войско, s - vojsko
стая, ž - hejno
Tato podstatná jména jsou významově blízká k hromadným (označují seskupení živých bytosti jako celek), ale jejích gramatické vlastnosti je řadí mezi konkrétní (protože se mění v čísle a používají se základními číslovky). L.Česnoková, autorka učebnic ruštiny pro 5 až 9 třídy řadí tato substantiva do skupiny synkretických podstatných jmen. To znamená, že tato substantiva mají vlastnosti jak látkových, tak i hromadných podstatných jmen.

Souhrn

Hromadná podstatná jména v ruštině se s pohledu gramatiky neliší od hromadných podstatných jmen v češtině. Chybu při použití těchto substantiv asi neuděláte. Víte-li, například, že скот = dobytek, asi těžko řeknete "dvě dobytka".Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Hromadná podstatná jména v ruštině ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. 2022-11-26]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/hromadna_podstatna_jmena_v_rustine


datum publikace: 3.11.2015
autor: Dmitriy Lovermann, Naumova Irina