Home Ruština | ruština online

Obrat "kéž by" v ruštině

Obrat "kéž by" se v ruštině tvoří dle schématu:

infinitiv + бы
sloveso v minulém čase + бы
Сдать бы экзамен! - Kéž by se dala složit zkouška.( Normálně bychom to přeložili jako "Kéž bych(bychom) složil(-a,-i) zkoušku.

Успеть бы на поезд! - Kéž by dal stihnout vlak. (Normálně bychom to přeložili jako "Kéž bych(bychom) stihl(-a, i) vlak

Была бы у меня машина! — Kéž bych měl(-a) auto!

Было бы желание! — Ustálený výraz v ruštině, znamená: "Stačí jen chtít!" nebo "Kdyby se chtělo".

Не пропустить бы начало! — Kéž bych(-om) stihli začátek! (například, někam spěcháte a málo času)

Была бы ты помоложе! - Kéž bys byla mladší!

Dalším způsobem, jak přeložit "kéž by" do ruštiny je použití konstrukcí "чтоб + zájmeno + sloveso ve 3. osobě minulého času". Velmi často se tato konstrukce používá v případech, kdy mluvčí někomu (nebo i sobě) něco přeje (aby se stalo):
Чтоб ты сдох! - Už abys chcípl!

Чтоб у тебя язык отсох! - Jedná se frazeologismus, který doslova znamená "Už aby ti usychl jazyk". Toto "přání" lze slyšet tam, kdy jeden přeje tomu druhému, aby mu upadl jazyk, aby už mlčel, aby nic neříkal.

Чтоб я так жил! - Kéž bych tak žil! Jedná se zase o frazeologismus a vyjadřuje závist mluvícího k životu toho druhého. Proto mluvící svůj obdiv vyjadřuje přáním, že by to také zkusil (žít podobný život).
Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Obrat "kež by" v ruštině ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/kez_by
datum publikace: 6.10.2015
autor: Dmitriy Lovermann