Home Ruština | ruština online

Peníze

Téma peněz je logickým pokračováním tématu číslovky. Kromě toho, že musíte umět počítat, je nutné vědět pár obecných informací o penězích. Jako v každé jiné zemi, v Rusku se používají bankovky a mince pro hotovostní styk a devízy pro bezhotovostní převody.

Hovorové výrazy pro peníze

нал, m: hotovost
безнал, m: bezhotovostní peníze
бабки, pl: prachy

Chcete-li provést nějakou operaci s безналом, v drtivé většině případů se použije předložka по [po].
Я перевёл деньги по безналу.Převedl jsem peníze bezhotovostně.
Гони бабки! — Naval prachy!
Деньги не пахнут. — Peníze nesmrdí.
O tom, jak to říci slušně, čtěte níže. Kromě toho, že slovo Банк je v ruštině mužského rodu, ruský rubl je taký "on", narozdíl od české koruny, která je rodu ženského. Jinak, bankovní účty se v Rusku "otevírají":
Я хочу открыть счёт в банке. [ja chaču atkryť ščet v banke] — Chci si založit účet v bance.

Pojmy

деньги, pl: peníze

валюта, f: měna. Toto slovo často uslyšíte ve spojení s měnou účtu, například:
Я открыл счёт в иностранной валюте. — Založil jsem účet v cizí měně.
Наш банк не проводит валютные операции с долларом. — Naše banka neprovádí měnové operace s dolarem.
процентная ставка, f: úroková sazba. Sazba může růst (расти) nebo klesat (снижаться):
Процентные ставки по кредитам резко снизились. — Úroky úvěrů se prudce snížili.
Рост ставок принёс нам убытки. — Růst sazeb přinesl ztráty.

кредит, m: úvěr. Úvěr může být spotřební (потребительский кредит) nebo hypoteční (ипотечный кредит). Hypoteční úvěr je hypotéka (ипотека, f).Chceme-li úvěr, můžeme ho získat u banky:
Я получил кредит в банке. — Získal jsem úvěr v bance.

платёжная карта: platební karta
- дебетная карта [dibetnaja karta] — debetní karta
- кредитная карта [kriditnaja karta] — kreditní karta

счёт, m: účet, konto
- текущий счет — běžný účet
- сберегательный счёт — spořící účet, termínovaný vklad

овердрафт, m — přečerpání. Bohužel, žádné "svoje" slovo pro přečerpání účtu ruština nemá.

комиссия, f — poplatek. Slovo комиссия ve smyslu poplatku se nepoužívá ve množném čísle, takže i když se mluví o poplatcích za nějaké úkony (vklad, výběr hotovosti, převod atd) stejné se použije jednotné číslo.

наличные, pl: hotovost.
безналичный рассчёт, m: bezhotovostní operace.

Peníze se převádějí bezhotovostně nebo se mohou zaplatit v hotovosti:
Перевести деньги можно по безналичному рассчёту. — Převést peníze lze bezhotovostně.
Мы заплатили поставщику наличными. — Dodavateli jsme zaplatili v hotovosti.

Bezhotovostně znamená bankovním převodem (по банку):
Мы послали деньги по банку. — Poslali jsme peníze bankou.
Я получаю зарплату на счёт. — Dostávám plat na svůj účet.

Slovo зарплата, f (mzda) je jakousi zkratkou. Celý název pro výplatu zní: заработная плата (plat, mzda, výplata).
У меня большая зарплата. — Mám vysokou mzdu.
Я не хочу говорить о своей зарплате. — Nechci mluvit o svém platu.

Je také zajímavé, že v ruštině bankovní účet "otevíráme" a ne zakládáme, jako v češtině, tzn открыть счёт (založit konto).
Я хочу открыть счёт в банке. — Chci si založit účet v bance.
Pak, samozřejmě i o samotném účtu říkáme, že je "otevřen" (открыт), například:
У меня открыт счёт в чешском банке. — Mám založený účet v české bance.

datum publikace: 1.5.2009
autor: Dmitriy Lovermann