Home Ruština | ruština online

Neurčitá zájmena v ruštině

Princip tvorby a skloňování neurčitých zájmen je jednoduchý. Neurčitá zájmena se tvoří od zájmen tázacích částicemi:

-то
кто-то - někdo, kdosi
зачем-то - bůhví proč
что-то - něco, cosi
какой-то - nějaký, jakýsi
чей-то - něčí, čísi
-либо
кто-либо - někdo, kdokoli
что-либо - něco, cokoli
какой-либо - nějaký, jakýkoli
чей-то - něčí, číkoli
-нибудь
кто-нибудь - někdo, kdokoli
что-нибудь - něco, cokoli
какой-нибудь - nějaký, jakýkoli
чей-нибудь - něčí, číkoli
-кое
кое-кто -někdo, leckdo
кое-что - něco, leccos
кое-какой - nějaký lecjaký
Tyto tvary skloňujeme stejně jako příslušná tázací zájmena:
1. pádкто-то
2. pádкого-то
3. pádкому-то
4. pádкого-то
5. pád-
6. pádо ком-то
7. pádкем-то


Neurčitá zájmena s částicí -нибудь se používají v větách:
  • s rozkazovacím způsobem
  • tázacích
  • po spojce "если"
Například:
Расскажи мне что-нибудь! - Vyprávěj mi něco! Pověz mi něco!
Ты можешь как-нибудь отреагировать? - Můžeš nějak sreagovat?
Если ты кого-нибудь ударишь, я пожалуюсь на тебя. - Pokud někoho uhodíš, postěžuji si na tebe.
Stejně jako neurčitá zájmena tvoříme neurčitá zájmenná příslovce. Například:
где-то - někde, kdesi
где-нибудь - někde, kdekoli
когда-то - někdy, kdysi
когда-нибудь - někdy, kdysi
кое-где - někde, leckde

Jak na to?

Ruští lingvisté vedou spory o tom, jestli existuje rozdíl při použití těchto forem. Sám v tom žádný rozdíl nevidím a na internetu jsem také nic kloudného nevygoogloval. Obecně se dá říci, že všechny tři částice jsou vzájemně zaměnitelné, kromě fakt pár příkladů, kdy nejsou. Napadá mě příklad, kdy se dá znázornit rozdíl při použití "кто-то/кто-нибудь":

Мне кто-то нравится. - Někdo se mi líbí.
Sice čteme "někdo", ale vidíme, že ten "nejmenovaný někdo" existuje, jen ho mluvčí nechce jmenovat. V této větě Rus nikdy nepoužije "кто-либо" nebo "кто-нибудь", stejně jako Čech by v tomto případě nepoužil "kdokoliv" (protože to nepřináší informaci o tom, že "ten, kdo se líbí" je konkrétní osoba, která existuje.

V češtině je situace velmi podobná. Například "někdo" znamená docela určitou osobu, ale nejmenovanou. Takové "kdokoli" nepředpokládá, že tato osoba vůbec existuje (vyšší stupeň neurčitosti a absence předmětu vůbec).

Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Neurčitá zájmena v ruštině ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. ]. Dostupné z:http://lingvisto.org/ru/czech/neurcita_zajmena


datum publikace: 5.10.2015
sestavil: Dmitriy Lovermann