Home Ruština | ruština online

Číslovky v ruštině

0нольнулевой
1одинпервый
2двавторой
3тритретий
4четыречетвертый
5пятьпятый
6шестьшестой
7семьседьмой
8восемьвосьмой
9девятьдевятый
10десятьдесятый
11одиннадцатьодиннадцатый
12двенадцатьдвенадцатый
13тринадцатьтринадцатый
14четырнадцатьчетырнадцатый
15пятнадцатьпятнадцатый
16шестнадцатьшестнадцатый
17семьнадцатьсемьнадцатый
18восемьнадцатьвосемьнадцатый
19девятнадцатьдевятнадцатый
20двадцатьдвадцатый
21двадцать одиндвадцать первый
22двадцать двадвадцать второй
30тридцатьтридцатый
40сороксороковой
50пятьдесятпятидесятый
60шестьдесятшестидесятый
70семьдесятсемидесятый
80восемьдесятвосьмидесятый
90девяностодевяностый
100стосотый
200двестидвухсотый
300тристатрехсотый
400четырестачетырёхсотый
500пятьсотпятисотый
600шестьсотшестисотый
700семьсотсемисотый
800восемьсотвосьмисотый
900девятьсотдевятисотый
1 000тысячатысячный
5 000пять тысячпятитысячный
10 000десять тысячдесятитысячный
1 000 000миллион, mмиллионный
1 000 000 000миллиард, mмиллиардный


Нулевой баланс [nulevoj balans] — doslovně se překládá jako nulová rozvaha. V obchodním světě se používá pro daňové přiznání společnosti, která nevykazuje žádnou činnost. Tento výraz má velkou popularitu mezi přistěhovalci ze zemí SNS. Jedná se o společnosti, které byly založeny za účelem nákupu nemovitosti. Jinou možnost koupit si vlastní bydlení v České republice Rus nebo Ukrajinec neměl.

Při obvyklém počítání (např. nějakých předmětů) se v ruštině také používá číslovka раз, která má význam stejný jako v češtině (raz) s tím rozdílem, že v ruštině existuje odvozené přídavné jméno разовый, které znamená "jednorázový". Příklady:
Это разовый платёж. — Je to jednorázová platba.

Půlka - Половина/середина

середина марта — půlka března
половина времени — půlka času
первая половина дня — dopoledne (dosl. první půlka dne)
вторая половина дня — odpoledne (dosl. druhá půlka dne)
в первой половине матча — v první půlce zápasu

Roky

1995 — тысяча девятьсот девяносто пять
1995. — тысяча девятьсот девяносто пятый
2000. — двухтысячный год
В 2009 году = В две тысячи девятом году
Zkrácené názvy: je-li z kontextu zřejmé, o jaké roky se jedná, lze použít i zkrácené názvy. Nejčastěji se to týká XIX století, například:
В '95 году = в девяносто пятом году - v roce 1995
Он шестьдесят третьего (63) года рождения — Je ročník šedesát tři.

Základní matematické operace

сложение — sčítání
вычитание - odčítání
деление - dělení
умножение - násobení
Один плюс два будет три. — Jeden plus dva bude tři.
Четыре плюс один равняется пяти. — Čtyři a jedna bude pět.
Триста минус сто будет двести. - Třista minus sto bude dvěstě.
Три уножить на два будет шесть. - Tři násobené dvěma bude šest.
Двенадцать поделить на три будет четыре. - Dvanáct děleno třemi bude čtyři.
Jiný způsob, jak říci o násobení:
Трижды два — шесть.
Дважды два — четыре.
Пятью восемь — сорок.
Tento způsob je velice známý z dětské písně:

"Дважды два четыре, дважды два четыре, —
Это всем известно в целом мире..."

Dvakrát dva bude čtyři, dvakrát dva bude čtyři, —
Všichni to vědí po celém světě...

Za prvé, za druhé, za třetí...

Nevím, jestli tento odstavec patří sem, k číslovkám, ale rozhodl jsem se ho sem dát proto, že se jedná o počítání i kdy ne o počtu. Myslím, že příklad, jak se tyto obraty používají je dostatečný pro pochopení:
во-первых - za prvé
во-вторых - za druhé
в-третьих - za třetí
в-четвёртых - za čtvrté
в-пятых - za páté
..
Во-первых, я вас не знаю, а, во-вторых, у меня нет денег. — Za prvé vás neznám, a za druhé nemám peníze.
Во-первых, я уже взрослый, во-вторых, я зарабатываю сам, а, в-третьих, мне не нужен кредит. — Za prvé, jsem již dospělý, za druhé, vydělávám si sám a za třetí, nepotřebuji úvěr.

datum publikace: 27.4.2009
autor: Dmitriy Lovermann