Home Ruština | ruština online

Palindromy v ruštině (s výslovností)

Palindromy jsou slova, která se čtou zleva doprava stejně jako i sprava doleva. Za nejdelší slovo-palindrome se dneska považuje finské slovo SAIPPUAKIVIKAUPPIAS, které znamená "prodejce mastku". Ruština není tak bohata na palindromy. Jinak ruština má pro palindrom svoje slovo: перевёртыш   (pěrěvörtyš)

Příklady palindromů v ruštině: АПОКОПА  , РОТАТОР  

Existují však i palindromatické fráze nebo celé verše. Například:
Аргентина манит негра.   - Argentina láká černocha.
На в лоб, болван!   - Tady máš (šťouchnutí) do čela, tupoune!
Умер, и мир ему.   — Zemřel, a mír s ním.
Лезу на санузел.   - Lezu na sociální zařízení(tady: kohoutek).
У дуба буду.   — U duba budu.
Oколо Миши молоко.   — Vedle Míši je mléko.
Морда казака за кадром.   - Ksicht kozáka v pozadí záběru.
Вот сила типа капиталистов.   - Tady sila typu kapitalistů.
Летя, догонит иного дятел   - Létajíc dožene datel jiného.
Ешь немытого ты меньше!   - Jez méně nemytého!
Откопать тапок-то?   - Mám tedy vykopat pantofel?
Seznamy palindromů v ruském jazyce:
http://www.tema.ru/rrr/palindromes/
http://tramvision.ru/words/pal.htm

a také:
Sunilinus — jayzk-palindrom

Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy .Palindromy v ruštině. ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2009 [cit. 2022-11-26]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/palindromes