Home Ruština | ruština online

Frazeologismus "переборщить"

přehnat v ruštině | переборщить

Sloveso "переборщить" se v ruské řeči vyskytuje poměrně často. Jedná se o hovorový výraz, avšak lze ho slyšet i v řeči politiků.

Rozebereme-li toto sloveso po částech (пере-борщ-и-ть), zjistíme, že je tvořeno předponou пере-, kmenem борщ, příponou -и- a koncovkou infinitivu -ть. Doslovný překlad je tedy pře-boršč-it, avšak s ruským (nebo ukrajinským) borščem to samozřejmě nemá nic společného. Správný překlad je přehnat.

Pokud chceme "přehánět s něčím", používáme sloveso переборщи́ть / переба́рщивать s předložkou c a instrumentálem (7. pádem):

Когда вы варите суп, очень ва́жно не переборщи́ть с со́лью! - Když vaříte polévku, je velmi důležité nepřehnat se solí!
Маша переборщи́ла с причёской. - Maša přehnala s účesem. (například, použila nevhodný, příliš neobvyklý nebo nehodící se v danou chvíli).
BMW переборщи́ла с эро́тикой в рекла́ме. - BMW přehnala s erotikou v reklamě. (BMW použilo erotiku v reklamě, ale přehnala s tím, použila ji víc, než bylo zapotřebí).
Актриса переборщила с алкоголем. - Herečka přehnala s alkoholem.
В тот вечер я переборщил с комплиментами Ирине. - Ten večer jsem přehnal s lichotkami pro Irinu. (neznáme kontext, ale pravděpodobně, lichotek bylo příliš hodně, nebo nebyly úplně na místě... nebo všechno dohromady.

Jaký je rozdíl mezi "преувели́чивать" (přehánět) а "переба́рщивать" (přehánět)? Ten hlavní bude asi ten, že sloveso "переборщи́'ть" se používá v případě, kdy se člověk o něco snaží, ale přežene to. Další rozdíl, dle mého názoru, je v tom, že kdy používáme sloveso "переборщить" v případě, když něco aspoň trochu odsuzujeme. Když s něčím "переборщу", tak to znamená, že jsem se hodně snažil a přehnal (a nemusel jsem), že se něčeho použilo víc než bylo nutné. Je ale jisté, že zpočátku to bylo dělané s dobrým úmyslem. Ne vždy, když slyšíme někoho něco zveličovat, ho odsuzujeme.

"Преувеличить" znamená 1) přednést(podat) něco ve zvětšené na rozdíl od skutečnosti velikosti; 2) přidat něčemu přílišný, přehnaný význam. Sloveso "перебарщивать" má význam: překročit míru, zajít příliš daleko v něčem. Významy jsou podobné, avšak v použití se tato slovesa liší. Sloveso "преувели́чить" vyžaduje předmět v akuzativu (4. pádu). Sloveso "переборщи́ть" na rozdíl od slovesa "преувели́чить / преувели́чивать" vždy vyžaduje buď upřesnění, nebo nějaký kontext (o kterém všichni již vědí).

Он всегда́ преувели́чивает своё влия́ние на револю́цию. - Vždy zveličuje svůj vliv na revoluci (Vždy přehání s tím, jak ovlivnil revoluci). V tomto případě nejde říci "переборщил", protože se nerozvádí, v čem konkrétně přehnal. Upozorňujeme na to, že vliv nebyl tak velký, ale nestavíme se kriticky k tomu.Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Frazeologismus "переборщить",. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/pereborscit
datum publikace: 17.10.2015
autor: Dmitriy Lovermann