Home Ruština | ruština online

Osobní zájmena v ruštině

Osobní zájmeno = Личное местоимение

sg.pl.
1 os.я  мы  
2 os.ты, Вы  вы  
3 os.он, она, оно  они  


Příklady | Примеры
Мы уже дома  — Jsme již doma.
Ты студент?   — Jsi student?
Он говорит по-русски?   — Mluví rusky?
Она преподаёт математику.   — Vyučuje matematiku.