Home Ruština | ruština online

Písmeno Ё v ruském jazyce

Písmeno ё [jo] se píše všude tam, kde se vyslovuje "jo", například:
ёлка - stromeček (jehličnatý)
мы поём - my zpíváme
бельё - prádlo
объём - objem
Poznámka: V cizích slovech a ve vlastních jménech se píše slabika йо:
йод - stromeček (jehličnatý), smrk
район - čtvrť, oblast, kraj, obvod
майор - major
Нью-Йорк - New-York
Písmeno ё dále označuje o po měkkých souhláskách (párových), například:
мы идём - my jdeme
ковёр - koberec
он несёт - on nese
везёт - on veze
берёт - on bere

Pro zajímavost

 • písmeno ё je vždy přízvučné, a proto se u něho přízvuk zvlášť neoznačuje. V ruských knihách, časopisech atd se místo ё může vyskytovat e, ale číst se musí stejně jako "jo".
 • "Dvojtečka" nad e (ё) je diakritické znaménko a věděcky se mu říká přehláska. Tento typ diakritiky existuje také v němčině nebo francouzštině.

Co najdete o písmenu ё v pravidlech ruského jazyka

V moderních gramatikách ruštiny se pravidla použití písmena ё omezují třemi pravidly:

Písmeno ё se píše v případech:
 • Kdy je nutné předejít nesprávné výslovností a pochopení slova, například:
  узнаём (dozvídáme) ↔ узнáем (dozvíme)
  всё (všechno) ↔ всé (všichni)
 • Kdy je nutné zdůraznit správnou výslovnost málo známého slova, například:
  река Олёкма — řeka Oljokma
 • Ve speciálních případech: školní učebnice ruštiny, slovnících, atd.Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy .Písmeno Ё v ruském jazyce ,. Lingvistická encyklopedie LINGVISTO [online]. 2-10-2015. 2015 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/pismeno_jo

datum publikace: 2.10.2015
Autor: Dmitriy Lovermann