Home Ruština | ruština online

Překlad a rozbor dětské písničky "Пусть бегут неуклюже.."

Překlad

Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода — по асфальту рекой.
И не ясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.
Ať běží nešikovně
Chodci po kalužích
A voda - po asfaltu jako řeka.
A není jasné kolemjdoucím
V tento den pošmourný
Proč jsem tak veselý
Припев:
Я играю на гармошке
У прохожих на виду...
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.
Refrén:
A já si hraji na harmoniku
Před všemi
Bohužel, narozeniny
Jsou jenom jednou za rok
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот «эскимо».
Najednou přiletí čaroděj
Ve světlo-modrém vrtulníku
A zdarma ukáže kino
Popřeje k narozeninám
A asi nechá
Jako dárek pět set nanuků.
Припев:
Я играю на гармошке
У прохожих на виду...
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.
Refrén:
A já si hraji na harmoniku
Před všemi
Bohužel, narozeniny
Jsou jenom jednou za rok

Transkripce a výslovnost: komentář

Čeština na rozdíl od ruštiny nemá fonetické písmo. V češtině jak píšeme, tak mluvíme a vyslovujeme (až na pár výjimek, například, píšeme "kde", ale vyslovujeme "gde" nebo píšeme "sbohem", ale vyslovujeme "zbohem", atd), což znamená, že děti v ruských školách se učí pravopisu trochu víc, než například, v českých.

Například, slovo МОЛОКО (mléko) se píše jako [moloko], ale čte se [malako].

Tady je fonetická transkripce, to znamená takhle se to čte:
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода — по асфальту рекой.
И не ясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.
Pusť bigut niukľuže,
Pišichody pa lužam,
A vada - pa asfaľtu rikoj,
I ni jasna prachožim
V etat děň nipagožij,
Pačimu ja visjolij takoj.
Припев:
Я играю на гармошке
У прохожих на виду...
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.
Pripěv:
Ja igraju na garmoške
U prachožich na vidu...
K sažylěňju, děň ražděňja
Toľka raz v gadu.
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот «эскимо».
Prilitit vdruk valšěbnik
V galubom virtaľoťě
I bisplatna pakažit kino.
S dňjom ražděňja pazdravit
I navěrna astavit
Mně v padarak pitsot "eskimo"
Припев
Я играю на гармошке
У прохожих на виду...
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.
Pripěv:
Ja igraju na garmoške
U prachožich na vidu...
K sažylěňju, děň ražděňja
Toľka raz v gadu.

Vše v jednom souboru: Pust begut.pdf [58 KB]

пусть бегут неуклюже

пусть [pusť] - ať.. nech'...
бегут [bigut] - běží. Sloveso бежать ve 3 os. mn.č.
неуклюже [neukľuže] - nešikovně, nemotorně

пешеходы по лужам

пешеходы [pišichody] - množné číslo od пешеход (chodec). Píše se [pešechody], čte se [pišichody]

а вода - по асфальту рекой

Doslova: "a voda - po asfaltu řekou" (běží).

И не ясно прохожим

не ясно [ni jasna] - není jasné. V ruštině není povinné sloveso v každé větě (jako v češtině a většině jazyků), proto se říká doslova jen "ne jasné".

прохожим [prachožim] - dativ množného čísla podstatného jména "прохожий"(kolemjdoucí). Tohle podstatné jméno se jeví jako přídavné jméno (viz koncovka -ий (-ij), ale je to podstatné jméno.

В этот день непогожий

непогожий [nipagožij] - pošmourný. V daném kontextu: deštivý. Toto přídavné jméno je odvozeno od slova погода [pagoda], které znamená "počasí". Takže непогожий doslova by se dalo přeložit jako "ne-počasový".

Почему я веселый такой

Doslova "proč jsem veselý takový"

Я играю на гармошке

играю [igraju] - hraji si. Co se tyče hudebních instrumentů, tak v češtině my si hrajeme "na něco" (na klavír, na flétnu, atd), ale v ruštině se říká, že se hraje "na čem". Doslova tedy Rusové hrají "na harmonice", "na klavíře" atd.

гармошка [garmoška] - harmonika

У прохожих на виду...

прохожий [prachožij] - kolemjdoucí
на виду [na vidu] - obrat, který se v češtině překládá jako "přímo před zraky", "ať je vidět".

К сожаленью, день рожденья

к сожаленью [k sažaľěňju] - bohužel
день рожденья [děň ražděňja] - narozeniny. V češtině slovo "narozeniny" je pomnožné podstatné jméno a je v plurálu, v ruštině je to doslova "den narození" a je v singuláru.

Только раз в году

только [toľka] - jenom, pouze

раз в году [ras v gadu] - jednou za rok

Прилетит вдруг волшебник

прилетит [prilětit] - přiletí. Dokonavé sloveso прилететь (přiletě), zde: ve 3. os, jedn.č. (on).
вдруг [vdruk] - nečekaně, náhle, najednou
волшебник [valšebnik] - čaroděj, kouzelník, mág

В голубом вертолете

в голубом [v galubom] - ve světlo-modrém.
вертолёт [virtaľot] - vrtulník.

И бесплатно покажет кино.

бесплатно [bisplatna] - zadarmo, bezplatně

С днем рожденья поздравит

V ruštině, když někomu něco přejeme (k nějakému svátku), tak se používá konstrukce:
поздравить + кого-либо + с + чем-либо
poblahopřát + někoho (akuzativ) + s + něčím (7.pád)

И, наверно, оставит

наверно [navěrna] - asi, možná
v оставит [astavit] - nechá. Dokonavé sloveso оставить ve 3.os, jednotného čísla (on nechá: оставит)

Мне в подарок пятьсот «эскимо»

в подарок [v padarak] - jako dárek

пятьсот [pitsot] - pět set

эскимо [eskimo] - název druhu zmrzliny v bývalém sovětském svazu (velice populární) a i ve dnešním Rusku. V češtině to známe jako "nanuk".

datum publikace: 30.9.2020
autor: Dmitriy Lovermann