Home Ruština | ruština online

Postavení ruštiny ve světě

ruský jazykRuština je jediným úředním jazykem Ruské federace. Ruština je také jedním ze dvou oficiálních jazyků Běloruska (vedle běloruštiny). Ruština má status oficiálního jazyka v následujících státech a teritoriích:
  • V Kazachstánu (Na úřadech a orgánech samosprávy ruština se oficiálně plouživá vedle kazaštiny - Konstituce republiky Kazachstán, čl. 5, bod 2)
  • V Kyrgyzstánu (V Kyrgyzské republice jako úřední jazyk se používá ruština - Konstituce Kyrgyzské republiky)
  • V uznaných Ruskou federaci jako nezávislých státech Abcházií a Jižní Osetii.
  • Na území Moldavska (Podněstří - neuznaný stát)
  • V některých oblastech Constanţy a Tulcey v Rumunsku
     Sociologický výzkum, provedený Institutem Gallupa, věnovaný vztahu k ruštině v postsovětských státech, 92% obyvatelstva Běloruska, 83% v Ukrajině, 68% v Kazachstánu a 38% v Kyrgyzstánu uvedli v anketě ruštinu. Institut označil tuto část výzkumu jako "Russian as the Mother Tongue" (Ruština jako mateřský jazyk).

     V Ukrajině úředním jazykem je ukrajinština, ale v některých regionech má ruština zvláštní postavení, zakotvené v legislativě. V autonomní republice Krym (Konstituce Krymu) je ruština "jako jazyk většiny obyvatelstva a přijatelný pro národnostní styk se používá ve všech odvětvích společného života", a také zaručuje ruštině, krymské tatarštině a "jazykům jiných národností" rozvoj a podporu. Nicméně úředním jazykem je v krymské autonomní republice jenom ukrajinštinu. Podle přijatých v roce 2006-2007 ustanovení samosprávní rady, ruštině byl přidělen určitý status v Luhanské, Doněcké a Záporožské oblasti a také ve městech Luhansk, Oděsa, Sevastopol a Jalta. Výzkum, který provedl Kijevský mezinárodní Institut Sociologie, potvrzuje, že ruštinu používá 43-46% obyvatelstva Ukrajiny.

     Ve Spojených státech Amerických ve státě New-York v roce 2009 byla provedená úprava volebního zákona, který teď stanovuje, že v každém městě, jehož počet obyvatel přesahuje jeden milion lidí, veškeré dokumenty, které se týkají voleb mají být překládány do ruštiny. Ruština se stala v New-Yorku jedním z 8 cizích jazyků, na který mají být přeloženy všechny oficiální materiály, vztahující k volební kampaně. Dříve na seznamu byly tyto jazyky: španělština, korejština, tagalog, kreolština a tři dialekty čínštiny.

     Status ruštiny jako úředního jazyka byl zakotven v základních státních dokumentech Ruského impéria. Lenin zase byl proti povinnému úřednímu jazyku, proto v SSSR ruština se stala oficiálním jazykem a jazykem národnostního styku jenom v dubnu roku 1990, kdy byl přijat zákon "O jazycích národů SSSR". V roce 1991 ruština se stává úředním jazykem RSFSR, a v roce 1995 — také v Bělorusku.

     Do roku 1991 ruština byla společným dorozumívacím jazykem v SSSR a fakticky plnila funkci úředního jazyka. Dnes se ruština používá v státech, které dříve byly součástí SSSR jako mateřský jazyk. V místech (Izrael, Německo, USA a jiné) obydlených přistěhovalci z republik bývalého SSSR vychází ruskojazyčné noviny, fungují rádia a televizní kanály, otevírají se školy, kde se vyučuje ruština). V Izraeli ruština se vyučuje ve starších třídách jako druhý jazyk.      Na základě údajů, publikovaných v časopise "Language Monthly (vydání 3, 1997), rusky umí přibližně 300 milionů lidí po celém světě, což řádí ruštinu na 5. místo dle počtu nositelů jazyka. Pro přibližně 160 milionů lidí je ruština mateřským jazykem. Ruština je také jedním ze 6 úředních jazyků OSN. Znalost hovorové ruštiny je povinná pro všechny astronauty, pracující na Mezinárodní kosmické stanici.Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy (překl.). Postavení ruštiny ve světě. ,. Lingvistická encyklopedie LINGVISTO [online]. 5/10/2011. 2011 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/russian_language_in_the_world


datum publikace: 5.10.2011
zdroj: Wikipedia, Русский язык
foto: aphs.worldnomads.com
překlad z ruštiny: Dmitrij Lovermann