Home Ruština | ruština online

Лыжи | Lyžování

Slova

лыжи [lyžy] - lyže
склон [sklon] - svah
палки [palky] - hůlky
крепление [kripľenije] - vázání
шапка [šapka] - čepice
спортивная одежда [spartivnaja aďěžda] - sportovní oblek
шлем [šľem]- helma
рукавицы [rikavicy] - rukavice
перчатки [pirčatky] - prstové rukavice
поворачивать [pavaračivať] - zatáčet
тормозить [tarmaziť] - brzdit
сноуборд - snowboard
руки [ruki] - ruce
ноги [nogi] - nohy
наклон [naklon] -naklonění
наклониться [naklanitca] - ohnout se

Výrazy

ездить на лыжах [jezdiť na lyžach] - jezdit na lyžích, lyžovat
кататься на лыжах [katatca na lyžach] - jezdit na lyžích, lyžovat
ездить медленно [jezdiť mědlinna] - jezdit pomalu
ездить быстро [jezdiť bystra] - jezdit rychle
ездить правильно [jezdiť praviľna] - jezdit správně
ездить неправильно [jezdiť nipraviľna] - jezdit nesprávně
делать ошибки [dělať ašipki] - dělat chyby

Příkazy

Нужно ... [nužna] - Je třeba ..
Наклонись! [naklanisj] - Předkloň se!
Тормози! [tarmazi] - Brzdi!
Едь! - Jeď!
Продолжай! [pradalžaj] - Pokračuj!
Ещё один раз! [jiššo adin ras] - Ještě jednou!
Ещё один круг! [jiššo adin kruk] - Ještě jedno kolo!
Ещё два раза! [jiššo dva raza] - Ještě dvakrát!
Ещё два круга! [jiššo dva kruga] - Ještě dvě kola!
Не бойся! [nibojsja] - Neboj se!
Смотри на меня! [smatri na miňa] - Dívej se na mě!
Смотри! [smatri] - Dívej se!
Смотри вперед! [smatri fpirjot] - Dívej se dopředu!
Не смотри под ноги! [ni smatri pad nogi] - Nedívej se na nohy!
Делай как я... [dělaj kak ja] - Dělej to samé jako já.
Повторяй за мной. [paftarjaj za mnoj] - Opakuj po mě.

Obecné povídání

Курс стоит 50 крон. [kurs stoit 50 kron] - Kurz stojí 50 korun.

Один час стоит ... крон. [adin čas stojit ... kron] - Jedna hodina stojí ... korun.

Я ещё ни разу не катался на лыжах.
[Ja jiššo ni razu ni katalsja na lyžach]
Ještě jsem nikdy nelyžoval.

Эти палки - очень короткие. [eti palky očeň karotkije] - Tyto hůlky jsou příliš krátké.
Эти палки - очень длинные. [eti palky očeň dlinnyje] - Tyto hůlky jsou příliš dlouhé.

Я катаюсь хорошо. [Ja katajus' charašo] - Lyžuji dobře.
Я катаюсь плохо. [Ja katajus' plocha] - Lyžuji špatně.
У меня нет лыж. [u miňa nět lyž] - Nemám lyže.

Последний раз я стояла на лыжах 10 лет назад.
[pasľědňij ras ja stajala na lyžach desiť ľet nazat]
Naposledy jsem stála na lyžích před 10 lety.