Home Ruština | ruština online

Studium a všechno s ním spojené

(tato stránka je v přípravě)

Téma studium je velmi rozsáhle a populární, proto jsem se rozhodl mu věnovat trochu větší pozornost.

Druhy studujících

школьник / школьница - školák / školačka
ученик / ученица - žák / žákyně
студент / студентка - student / studentka
аспирант / аспирантка - aspirant, postgraduál
вечный студент - věčný student
Co se týče učitelů a vyučujících, tak se používají dva slova: учитель (učitel) a преподаватель (vyučující). Rozdíl je tu stejný, jak v češtině. Například, vyučující může být jak na střední škole (i když často mu říkáme učitel), tak i na vysoké škole. Ale učitel - jen ve škole i když v běžné řeči - klidně i na VŠ. Chce-li někdo rozlišovat podle pohlaví, může použít i ženské názvy: учительница (učitelka) и преподавательница (vyučující).

Testy, zkoušky, písemky a jiné bolestivé procedury

тест, m - test
контрольная (работа), f - písemka
экзамен, m - zkouška
диктант, m - diktát
сочинение, s - slohová práce
госэкзамен, m - státní zkouška, státnice. Hovorově se používá zkrátka: гос, m.
Příklady
Я сдала госы, поэтому могу спокойно ехать на море. - Udělala jsem státnice, proto mohu v klidu jet k moři.
Парни, у меня завтра контрольная по математике, поэтому я не могу пойти с вами на футбол. - Kluci, zítra mám písemku z matematiky, proto nemohu jít s vámi na fotbal.
Я вчера получил тройку за диктант по английскому. - Dostal jsem včera trojku z diktátu z angličtiny.
Chceme-li říci, že jsme složili zkoušku z něčeho, použijeme obrat
"сдать экзамен по + DAT. / 3.p".

Například:
сдать экзамен по русскому языку - složit (udělat) zkoušku z ruštiny
сдать экзамен по математике - složit (udělat) zkoušku z matiky
упешно сдать экзамен по вождению автомобиля - úspěšně složit (udělat) zkoušku z řízení automobilu
V případě, že zkoušku neuděláte, tak je tu řada běžně známých výrazů, jak to sdělit:
не сдать экзамен - neudělat/nesložit zkoušku
завалить экзамен - propadnout/rupnout u zkoušky
завалить английский - propadnout/rupnout u zkoušky/testu z angličtiny
провалить экзамен - propadnout/rupnout u zkoušky
Například:
У меня плохое настроение, я сегодня завалил математику. - Mám špatnou náladu, dneska jsem propadl z matematiky.
Андрей тоже провалил экзамен по химии. - Andrej také propadl u zkoušky z chemie.

Členění studia

четверть,ž - čtvrtletí
полугодие, s - pololetí
семестр, m - semestr
Neodlučitelnou stránkou studia je zaškoláctví, bitky atd. Mrkneme se na to taky:
прогулять урок - jít za školu, nejít na hodinu
списывать - opisovat
подделать подпись - zfalšovat podpis
прогульщик - záškolák
училка - úča
получить предупреждение (от учителя) - dostát poznámku (od učitele)
плохое поведение - špatné chování
Například:
Игорь ненавидит нашу училку по истории. - Igor nesnáší naši úču z dějepisu.
Я получил двойку по поведению. - Dostal jsem čtyřku z chování.
Миша — тупица, поэтому всегда списывает. - Miša je tupoun, proto vždy opisuje.
Сегодня целый класс прогулял урок физики. - Dneska celá třída nešla na hodinu fyziky.
Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Studium a všechno s ním spojené,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2015 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/study


datum publikace: 8.10.2015
autor: Dmitriy Lovermann