Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 20 (obchodní ruština)

Doplňte vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Нам нужно _____ товар в начале августа.
Vysvětlení: заказать = objednat.

2. Разгрузка поезда будет проходить _____.
Vysvětlení: dle plánu = по плану.

3. Каким транспортом будет ______ перевозка товара?
Vysvětlení: Jakým transportem se bude uskutečňovat (осуществляться) doprava zboží?

4. Договор в таком виде нас не устраивает. Мы должны ______ условия платежа.
Vysvětlení: V této podobě smlouva nám nevyhovuje. Musíme zrevidovat (пересмотреть) podmínky platby.

5. Мы хотели бы уточнить _____ оплаты.
Vysvětlení: Chtěli bychom upřesnit PODMÍNKY (условия) platby.

6. Мы _____ ждём Вашего ответа.
Vysvětlení: Budeme netrpělivě čekat (těšíme se) na Vaši odpověď.

7. По договору вы _____ выполнить все поставки до конца года.
Vysvětlení: Dle smlouvy jste povinní (вы обязаны) zajistit všechny dodávky do konce roku.

8. Вчера представители фирмы _______ в Москву для участия в переговорах.
Vysvětlení: ...představitelé firmy DORAZILI (прибыли) do Moskvy ...

9. Наша компания _______ 15 лет назад.
Vysvětlení: Dotaz zní: Naše společnost BYLA ZALOŽENA (была основана) před 15 lety.

10. Ваш _____ будет очень полезен в нашей работе.
Vysvětlení: Vaše zkušenost (опыт) bude velmi užitečná v naši práci.
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 11.10.2015
sestavil: Dmitriy Lovermann