Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 24 (obchodní ruština)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. ____ действия этих цен истёк 5 февраля.
Vysvětlení: Věta zní: "Platnost (срок действия) těchto cen uplynula 5. února."

2. Мы _____ все усилия, чтобы товар был доставлен вовремя.
Vysvětlení: Věta zní: "Přiložíme všechno úsilí proto, aby zboží bylo doručeno včas". přikládat úsilí = прилагать усилия

3. По договору вы имеете право _____ от товара в течение трёх месяцев.
Vysvětlení: Věta zní: "Dle smlouvy máte právo odmítnout zboží během tří měsíců". отказаться = odmítnout, nepříjmout

4. _____ повысились цены по новому контракту?
Vysvětlení: Věta zní "O kolik (насколько) se zvýšily ceny dle nové smlouvy?".

5. Мы хотели бы _____ условия доставки товара.
Vysvětlení: "Chtěli bychom UPŘESNIT (уточнить) podmínky dodání zboží."

6. Для _____ вашего предложения нашему директору потребуется две недели.
Vysvětlení:Na PROSTUDOVÁNÍ (изучение) vaši nabídky náš ředitel bude potřebovat dva týdny.

7. _____ нашей продукции очень высокое.
Vysvětlení: "KVALITA (качество) naší produkce je velmi vysoká." Kvalita (кчество) je v ruštině středního rodu.

8. Нам _____ знать о сроках доставки товара заранее.
Vysvětlení: Je pro nás nezbytně nutné (необходимо) předem znát lhůty dodání zboží.

9. Какие _____ мы будем иметь, если мы заключим договор на данных условиях?
Vysvětlení: Jaké výhody (преимущества) budeme mít, když uzavřeme smlouvu za daných podmínek?

10. Мы купили товар за _____ цену.
Vysvětlení: Nakoupili jsme zboží za přijatelnou (приемлемую) cenu. ПРИЕМЛЕМЫЙ = přijatelný, akceptovatelný, vyhovující
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 16.10.2015
sestavil: Dmitriy Lovermann