Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 17 (úroveň B1/B2, mírně pokročilé)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Сначала Игорь показался не скучным человеком, ____ очень скоро я поняла, что это не так.
Vysvětlení: Na začátku se mi Igor zdál velmi nudným člověkem, ALE (но) velmi brzy jsem pochopila, že to není pravda (doslova: že to není tak).

2. Наконец выпал первый снег, ____ в лесу стало необычно тихо и чисто.
Vysvětlení: Nakonec napadal první sníh, A(и) v lese se stalo neobvykle ticho a čisto.

3. Студент подготовил для научной конференции доклад, ____ рассказал о проведённом анализе.
Vysvětlení: Student připravil přednášku pro vědeckou konferenci, VE KTERÉM (в котором) pověděl o uskutečněné analýze. ДОКЛАД je v ruštině mužského rodu, proto správná volba je В КОТОРОМ.

4. Вчера я был на встрече с известным учёным, ____ книгами я давно уже была знаком.
Vysvětlení: Věta doslova zní: "Včera jsem byl na setkání se známým vědcem, S JEHOŽ (с чьими) knihami jsem byl dávno obeznámen.

5. Наступили такие замечательные дни, ____ бывают в Петербурге только в самом начале лета.
Vysvětlení: Věta doslova zní: "Nastály takové úžasné dny, KTERÉ (какие) bývají v Petrohradě jen na samém začátku léta".

6. Мы твёрдо убеждены ____, что влияние человека на природу необходимо ограничить.
Vysvětlení: Jsme tvrdě/pevně přesvědčení V TOM (в том), že...

7. Приглашения удалось получить ____, кто подал заявки заранее.
Vysvětlení: "Pozvání se podařilo dostat pro ty, kdo podal přihlášky s předstihem." Správná odpověď je ТЕМ, protože sloveso ПОЛУЧИТЬ zde vyžaduje 3. pád, tzn KOMU? -TĚM.

8. Этим летом мы собираемся поехать в Крым, ____ давно мечтали побывать.
Vysvětlení: Věta zní: "Během léta letos chystáme jet do Krymu, který jsme dávno chtěli navštívit." Správná odpověď je ГДЕ, protože sloveso ПОБЫВАТЬ (doslova "zkusit tam být, zkusit tam pobývat" vyžaduje lokativ neboli tedy dativ. Z nabízených odpovědí dativ vyžaduje jen tázací zájmeno ГДЕ).

9. Кто знает, ____ Виталий перестал бывать у нас?
Vysvětlení: Dotaz zní: "Kdo ví, PROČ/Z JAKÉHO DŮVODU Vitalij přestal nás navštěvovat?" Správná odpověď je tedy ОТЧЕГО.

10. ____ было уже поздно и артисты устали, зрители не расходились и продолжали аплодировать.
Vysvětlení: "NEHLEDĚ NA TO, ŽE(Несмотря на то, что), bylo již pozdě a umělci byli unavení, diváci se neodcházeli a pokračovali aplaudovat.
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 8.10.2015
sestavil: Dmitriy Lovermann