Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 26 (úroveň B2, pro hodně pokročilé)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. У меня _____ отношения с родителями, мы постоянно ругаемся.
Vysvětlení: Nedaří se mi navázat vztah s rodiči, pořád se hádáme. Mluví-li se o vztazích, používá se sloveso ладиться (отношения не ладятся).

2. Он, ______, об этом не знает.
Vysvětlení: Věta zní: "Asi o tom neví." asi = по-видимому.

3. _____ ни слова, он развернулся и ушёл.
Vysvětlení: Věta zní: "Neřekši (не сказав) ani slovo, otočil se a odešel." Zde je použit přechodník minulý (не сказав).

4. ____ это правда? Не могу в это поверить.
Vysvětlení: Věta doslova zní: "Že by to byla (неужели) pravda? Nemohu tomu uvěřit."

5. Это имеет большое _____ для меня.
Vysvětlení: Věta zní: "To má pro mě velký význam (значение)".

6. Мы должны поговорить с тобой ______, это очень важно.
Vysvětlení: Věta zní: "Musíme si promluvit mezi čtyřma očima (с глазу на глаз), to je velmi důležité". V češtině se mluví mezi čtyřma očima, v ruštině se mluví doslova "z jednoho oka na druhé".

7. У меня плохое ______, давай скорее уйдём отсюда.
Vysvětlení: Věta zní: "Mám špatný pocit (предчувствие), jdeme odsud co nejrychleji".

8. Я вижу учителя, ______ из школы.
Vysvětlení: Věta zní: "Vidím učitele, vycházejícího (выходящего) ze školy."

9. Моя сестра серьезно ______ музыкой.
Vysvětlení: Moje sestra se vážně věnuje (занимается) hudbě.

10. Александр был _____ филолог.
Vysvětlení: Věta zní: "Alexandr byl vzděláním (по образованию) filolog".
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 19.1.2016
sestavil: Dmitriy Lovermann