Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 14 (úroveň tak B1)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. До какой ____ нам надо ехать на 15-ом автобусе?
Vysvětlení: Jelikož se jedná o autobus, ve hře jsou zastávky(остановки).

2. Кто ____ на столе свой учебник?
Vysvětlení: Věta zní: "Nechal na stole svoji učebnici?" Pasuje tedy jen "оставил" (nechal).

3. Как ____ директора вашей фирмы?
Vysvětlení: Věta zní: "Jak jsem jmenuje ředitel vaši firmy?" Správně je tedy "зовут".

4. Я забыл, что ____ сегодня день рождения.
Vysvětlení: Věta zní: "Zapomněl jsem, že Věra má dneska narozeniny." Tvar "někdo má" se v ruštině vyjadřuje opisem: "u Věry je", proto správná odpověď je "У Веры".

5. Наша мама работает _____.
Vysvětlení: Věta zní: "Naše matka pracuje jako dětská lékařka. V ruštině se u popisu povolaní, na rozdíl od češtiny, se používá instrumentál, takže doslove by to znělo "pracuje dětskou lékařkou" (детским врачом).

6. В школьном спортивном комплексе ____ 10-метровый бассейн.
Vysvětlení: Věta zní: "Ve školním sportovním centru JE 10-metrový bazén". Správná odpověď je "JE" (есть).

7. Извините нас, пожалуйста, _____.
Vysvětlení: Věta zní: "Omluvte nás, prosím, za pozdní příchod." Když se Rus za něco omlouvá, tak se omlouvá ZA něco (stejně jako Čech).

8. Завтра у моей дочери экзамен _____.
Vysvětlení: Zítra má dcera má zkoušku z matiky. Velmi podrobně o studiu je napsáno zde: Studium.

9. Мы отдыхали на море _____.
Vysvětlení: Věta zní: "Odpočívali jsme u moře celý měsíc." Stejně jako v češtině se zde použije jen "celý měsíc" (целый месяц)

10. Куда вы решили _____ летом?
Vysvětlení: Věta zní: "Kam jste se rozhodli jet v létě?" Správná odpověď je "jet"(поехать). ПОЕХАТЬ doslove znamená dokovaný tvar od slovesa "jet" (POJET, kdyby to slovo existovalo).
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 6.10.2015
sestavil: Dmitriy Lovermann