Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 28 (úroveň B1, pro pokročilé)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Я иду в магазин. Что ____ купить?
Vysvětlení: Zadání doslova zní: "Jdu do obchodu. Co je třeba koupit? je třeba = нужно

2. Я не поехал в Вену. У меня _____ на бензин.
Vysvětlení: Zadání zní: "Nejel jsem do Vídně. Nemám peníze na benzín." Spojení "já mám" nebo "nemám" se v ruštině vyjadřuje opisem: у меня есть / у меня нет.

3. Мы пойдём в кино, ______ в театр.
Vysvětlení: Věta se překládá: "Nepůjdeme do kina, ale do divadla." Doslova zní: "My půjdeme do kina, a (ale) ne do divadla." Správně je tedy "а не".

4. Это же твои друзья! ____ так говорить о них.
Vysvětlení: Věta zní: "Vždyť to jsou tví přátelé! Nemá se (не следует) o nich takhle mluvit."

5. Мы должны поспешить. Спектакль начнётся ____ час.
Vysvětlení: "Musíme si pospíšit. Představení začne ZA HODINU (через час)."

6. На площади собралось много ____.
Vysvětlení: Na náměstí se shromáždilo hodně lidí (людей). Stejně jako v češtině se zde používá 2.p. mn.č.

7. Я не могу на тебя ____, потому что я люблю тебя.
Vysvětlení: "Nemohu se na tebe zlobit, protože tě miluji." zlobit se = злиться

8. Марина и Валера купили квартиру ещё _____.
Vysvětlení: Marina a Valera koupili byt ještě před svatbou (до свадьбы)".

9. Наташа, ты ____ есть меньше сладостей.
Vysvětlení: "Natašo, musíš (ты должнá) jíst míň sladkostí."

10. Мы очень устали. Это был ____ и утомительный путь.
Vysvětlení: "Jsme velmi unavení. To byla dlouhá a únavná/vysilující cesta." dlouhá cesta = долгий путь
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 12.2.2016
sestavil: Dmitriy Lovermann