Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 29 (úroveň B1, pro pokročilé)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. В магазине мы видели много красивых _____.
Vysvětlení: пальто (kabát) je neměnné podstatné jméno. Jednoduše řečeno, jiná forma než ПАЛЬТО neexistuje.

2. Я ____, что ты не прав.
Vysvětlení: Věta zní: "Myslím, že nemáš pravdu." Sloveso считать má dva významy: 1. počítat; 2. myslet, předpokládat, považovat.

3. Сергею ещё нет двух лет, он ещё _____.
Vysvětlení: Věta se překládá: "Sergejovi není ještě 2 roky, je ještě miminko." Správná varianta je tedy младенец. Ostatní varianty jsou gramaticky správné, avšak nedávají smysl. Třeba varianta ребёнок vypadá, že mohla být také správná. Mohla by, kdyby zněla jako маленький ребёнок (malé dítě). Jinak se dostáváme k otázce, jestli po dosažení 2 let přestává být dítětem. Nepřestává. Česky by to znělo jako "Sergejovi není ještě 2 roky, je ještě díte." Neumím si přestavit případ, kdy z určitého hlediska do dvou let je dítě dítětem, a starší - už ne.

4. У меня к вам есть только два _____.
Vysvětlení: Věta zní: "Mám pro vás jen dvě otázky."

5. В наше время знание экономики имеет большое _____ .
Vysvětlení: "V dnešní době znalost ekonomie má velký význam [значение]."

6. ____ нужно вымыть руки, а потом садиться за стол.
Vysvětlení: Nejdřív [Сначала] je třeba umýt si ruce a (teprv) potom si sednout ke stolu.

7. Антон переводит тексты __ английского языка __ русский.
Vysvětlení: "Anton překládá texty z angličtiny do ruštiny."

8. Я сомневаюсь, что ты ____ этот экзамен.
Vysvětlení: Pochybuji, že složíš tuto zkoušku". Сдать экзамен = složit zkoušku

9. Мы ищем сотрудника с чешским ______.
Vysvětlení: "Hledáme zaměstnance s českým občanstvím." граждаство = občanství

10. Как твои родители _____ к твоей жене?
Vysvětlení: "Jak se tvoji rodiče chovají k tvé manželce?" относиться (к кому-либо, к чему-либо) = 1) zaujímat k něčemu postoj, chovat se k něčemu, posuzovat; 2) patřit, náležet, příslušet; 3) týkat se, vztahovat se k něčemu.
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 13.2.2016
sestavil: Dmitriy Lovermann