Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 13 (úroveň A1, pro úplné začátečníky)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Валера интересуется искусством и немного ____ сам.
Vysvětlení: Dle kontextu zde pasuje sloveso ve 3.os. přítomného času, a mezi odpovědí je takové jen jedno: рисует.

2. По воскресеньям мы с сестрой ____ в парке.
Vysvětlení: Věta zní: "Každou nedělí my s sestrou chodíme na procházku do parku." Pasuje tedy jen "гуляем", protože jako jediné vyjadřuje opakující se činnost.

3. Я хочу поехать в Россию изучать ____.
Vysvětlení: Věta zní: "Chci jet do Ruska studovat ruštinu." Správně je tedy "русский язык" (použito v 4. pádu).

4. Виктор очень хочет поехать в Амстердам, но ____, потому что у него нет денег.
Vysvětlení: Chce jet do Amsterodamu, ale nemůže (не может), protože nemá peníze.

5. Алексей отлично играет в футбол, поэтому тренер взял его _____.
Vysvětlení: trenér vzal Alexeje do týmu (в команду).

6. В центре города находится ____ площадь.
Vysvětlení: V centru města se nachází staré náměstí (старая площадь). Площадь je v ruštině ženského rodu, proto старая. Podstatné jméno пожилой se používá výhradně k lidem a znamená "starší, postarší", prostě důchodce :D

7. Мой папа любит читать ____ и газеты.
Vysvětlení: журнал=časopis. Pokud jste vybrali variantu 1, tak vězte, že toto slovo v ruštině ani neexistuje, vymyslel jsem si ho sám, je to chyták

8. Все мои друзья хорошо ____ по-английски.
Vysvětlení: Všichni moje přátelé dobře mluví(говорят) anglicky.

9. Недавно Сергей ____ в Прагу и познакомился там с Мартиной.
Vysvětlení: Nedávno Sergej odjel(уехал) do Prahy a seznámil se tam s Martinou.

10. Владимир выпил водки и ____, что любит Марию.
Vysvětlení: Vladimír se napil vodky a POCHOPIL(понял), že miluje Marii.
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 6.10.2015
sestavil: Dmitriy Lovermann