Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 31 (úroveň A1, pro úplné začátečníky)

Vyberte vhodnou variantu:

1. Я много готовлюсь, чтобы успешно ____ экзамен по английскому языку.
Vysvětlení: "Hodně se připravuji, abych úspěšně složil zkoušku z angličiny." složit zkoušku = сдать экзамен

2. Я ____, что мне делать, когда у меня сломается машина.
Vysvětlení: "Nevím, co mám dělat, když se mi porouchá auto".

3. Я спросил у мамы, что мы будем сегодня есть __ ужин.
Vysvětlení: Věta doslova zní: "Zeptal jsem se matky, co dnes budeme jíst k večeři".

4. Целых два часа я не мог ____ свои ключи, но потом нашёл их.
Vysvětlení: Věta doslova zní: "Celé dvě hodiny jsem nemohl najít moje klíče, ale pak jsem je našel". hledat = искать, найти = najít

5. Каждый день я езжу на работу _____.
Vysvětlení: "Každý den jezdím do práce tramvaji." Ostatní varianty nedávají smysl nebo jsou použity ve špatném pádu.

6. Наша семья живёт __ пятом этаже.
Vysvětlení: "Naše rodina bydlí v pátém patře". (на пятом этаже)

7. Иван, я не понимаю, о чём ты ____ ?
Vysvětlení: "Ivane, já nerozumím, o čem mluvíš." Ty mluvíš = ты говоришь

8. У меня проблемы. Сегодня у меня ____ машину.
Vysvětlení: "Mám problémy. Dnes mi ukradli auto." украсть = ukradnout

9. Василий мне сказал, что завтра магазин _____ .
Vysvětlení: "Vasilij mi řekl, že zítra obchod je zavřený". Když mluvíme o obchodu, tak se v běžné řeči o něm mluvíme, že buď "pracuje" nebo "nepracuje": магазин работает / магазин не работает.

10. Мне не очень ____, что здесь написано.
Vysvětlení: Věta doslova zní: "Není mi moc jasné, co je tady napsáno". понятно = jasné, srozumitelně
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 7.4.2017
sestavil: Dmitriy Lovermann