Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 15 (skládají žadatelé o ruské občanství, úroveň tak A1)

Vzor testu, který dělají žadatelé o ruské občanství. Test má písemnou formu. Žadatel má mít znalosti lexiky a gramatiky ruského jazyka a být schopen použit tyto znalosti v praxi.

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Мой друг студент. Он ____ в университете.
Vysvětlení: studovat na univerzitě = учиться в университете

2. Он ____ математикой и другими предметами.
Vysvětlení: On SE VĚNUJE (занимается) matematice a dalším předmětům.

3. Вчера я ____ со своей подругой.
Vysvětlení: Včera jsem MLUVILA/POVÍDALA/HOVOŘILA (разговариала) se svojí kamarádkou.

4. Она ____ мне много интересного о новой выставке.
Vysvětlení: Ona VYPRÁVĚLA (рассказала) mně hodně zajímavého ...

5. Антон ____ Игоря купить билеты в кино.
Vysvětlení: Anton POŽÁDAL/POPROSIL (попросил) Igora koupit lístky do kina.

6. Игорь ____ Антона, сколько билетов ему нужно.
Vysvětlení: Igor SE ZEPTAL Antona... (спросил)

7. Андрей никогда не учился играть в теннис. Он не ____ теннисом.
Vysvětlení: Andre se nikdy neučil hrát tenis. NEZAJÍMÁ se o tenis (не интересуется)

8. Я взял в библиотеке ____ И.Г. Петровского.
Vysvětlení: vzal(myšleno půjčil) jsem ve knihovně UČEBNICI...

9. Этот _____ был ректором Московского университета.
Vysvětlení: Věta zní: Tento vědec (учёный) byl rektorem Moskevské univerzity.

10. - Скажи, ____ ты поедешь на каникулы?
Vysvětlení: -Řekni, KAM(куда) pojedeš na prázdniny..
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 6.10.2015
zdroj: Jazykové centru moskevské státní univerzity