Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 16 (skládají žadatelé o ruské občanství, úroveň A1)

Vzor testu, který dělají žadatelé o ruské občanství. Test má písemnou formu. Žadatel má mít znalosti lexiky a gramatiky ruského jazyka a být schopen použit tyto znalosti v praxi.

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. -Я очень хочу поехать в Америку, потому что ____ там не был.
Vysvětlení: Moc chci jet do Ameriky, protože jsem tam NIKDY (никогда) nebyl.

2. Я школьник и ____ не знаю, в каком институте буду учиться.
Vysvětlení: Jsem školák a JEŠTĚ nevím, na jaké univerzitě budu studovat.

3. А мой брат ___ поступил в экономический институт.
Vysvětlení: Můj bratr JIŽ (уже) nastoupil na ekonomickou univerzitu.

4. Виталий жил ____ , потому что у него не было своей квартиры.
Vysvětlení: Vitalij žil V MALÉM POKOJI (в маленькой комнате), protože neměl vlastní byt.

5. У них мало ____ , но иногда они ездят отдыхать.
Vysvětlení: Mají málo VOLNÉHO ČASU (свободного времени - 2. pád), ale občas jezdí na dovolenou (doslova: odpočinout si).

6. Его мама всегда хотела, чтобы сын стал ____ .
Vysvětlení: Jeho matka vždy chtěla, aby se syn stal ZNÁMÝM SPORTOVCEM (известным спортсменом, - tady se vyžaduje instrumentál)

7. Биология- ____.
Vysvětlení: Biologie je NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VĚDA (самая интересная наука)

8. В 1861 году ____ создали первый в России научно-популярный журнал "Вокруг света".
Vysvětlení: V roce 1861 RUŠTÍ VĚDCI založili první v Rusku společensky-věděcký časopis "Kolem světa".

9. Город Калуга стал ____ Х Олимпиады.
Vysvětlení: Město Kaluga se stalo HLAVNÍM MĚSTEM (столицей, je tu nutný instrumentál) X-té Olympijských her.

10. Когда друзья ____ к вокзалу, они увидели книжный магазин.
Vysvětlení: Když přátelé ŠLI(шли) na nádraží, zahlédli knihkupectví.
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 8.10.2015
zdroj: Jazykové centru moskevské státní univerzity