Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 12 (úroveň С1, hodně pokročilí)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Он совсем забыл обо мне. А тут вдруг взял и ____ огромный букет цветов.
Vysvětlení: Původní věty zní: Vůbec na mě zapomněl. No tady mi ihned koupil velkou kytku. Nápověda je minulý čas slovesa koupit (купил=koupil) v druhé větě, to znamená, že i chybějící požadované sloveso musí také být v minulém čase. V nabízených odpovědích jsou dva tvary, které pasují (купил, покупал). Покупал=kupoval. Druhá věta ale předpokládá okamžitý úkon (взял и купил = najednou koupil).

2. После тяжёлого перехода туристы крепко уснули, но их ____ громкий стук в дверь.
Vysvětlení: Po těžkém přechodu (zátahu) turisté usnuli, ale probudilo je hlučné klepaní na dveře.

3. Не ____ бы в театр! У нас в запасе только полчаса, а такси, как нарочно, нигде не видно.
Vysvětlení: Správná odpověď zní "Kéž bychom nepřišli pozdě do divadla." Podrobněji zde: Obrat "kéž by" v ruštině

4. Смотрите не ____ позвонить Петровой, мы же договорились созвониться сегодня вечером.
Vysvětlení: správná varianta je "..ne zapomeňte zavolat Petrovové..." = ..не забудьте...

5. Раньше мой брат часто ____ по телефону с друзьями.
Vysvětlení: Věta zní: "Dříve můj bratr často mluvil s přáteli po telefonu. Mluvil=разговаривал.

6. Виктор Петрович! ____ поздравить Вас с праздником!
Vysvětlení: Dovolte vám popřát = Разрешите вас поздравить.

7. Дорогие гости, ____, пожалуйста. Мы вас давно ждём.
Vysvětlení: Je to ustálený výraz. Když někoho zveme dovnitř, tak se používá konstrukce: проходи(-те) = pojď(-te) dál

8. Эти фотографии мне ___ как память о моих старых друзьях.
Vysvětlení: Zde přídavné jméno "дорогой" (přesněji jeho zkrácena forma дóрог) znamená ne cenu, ale velkou hodnotu pro mluvícího. Proto "tyto fotky jsou pro mě cenné...".

9. Он так ____, получив письмо, что никого и ничего не замечает.
Vysvětlení: správná varianta je "je tak šťasten" (=он так счастлив). Konstrukce "tak + přídavné jméno" v ruštině je trochu jiná, než v češtině. Čech řekne "jsem tak hodný", ale Rus řekne "jsem tak hoden". To "tak" definuje otázku "jak?" a ne "jaký".

10. Я очень тронут ___ ко мне.
Vysvětlení: "Jsem velmi dotčen.." -čím? "tvojí pozornosti" (=твоим вниманием).
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení:datum publikace: 5.10.2015
zdroj: Centrum testování cizinců moskevské státní univerzity
vysvětlivky: Dmitriy Lovermann