Home Online testy z ruštiny | Zdarma testy z ruského jazyka

Test z ruštiny č. 3 (znalost slov: obchodní ruština)

Doplňte větu o vhodné slovo nebo slovní spojení:

1. Когда покупатели хотят _____ товар?

2. Мы уже _____ об объёме поставок.

3. Наша фирма _____ дорогостоящее оборудование.

4. Каковы _____ хранения оборудования?

5. Когда мы будем _____ вопрос цен?

6. Какое _____ сделала венгерская фирма?

7. Реклама должна обеспечить _____ товара.

8. Какие условия покупатели хотели _____ с продавцами?

9. Вы получили ответ на _____, которое мы послали на прошлой неделе?

10. Какие транспортные _____ вы предлагаете?.
Správných odpovědí:

Vaše hodnocení: