Home Ruština | ruština online

Vyprávění o sobě

Меня зовут Виктор. Моя фамилия Иванов. Я родился 7 апреля 1987 в Харькове. Мои родители служащие. Я единственный ребенок в семье.

Я учусь в девятом классе средней школы. После окончания школы я попытаюсь поступить в медицинский университет. Я думаю, что профессия врача очень интересна и полезна для людей, но это не легко, конечно. Я люблю химию и биологию, и я знаю, что эти предметы имеют важное значение для поступления в институт.

У меня немного свободного времени, но у меня есть хобби. Мое хобби - рисование. Я люблю рисовать с детства. С шести лет я рисую повсюду: в моем альбоме, в блокноте, даже в газетах. Моими любимыми видами спорта являются футбол и теннис.

У меня много друзей. Они очень хорошие, и мы любим проводить время вместе. Мы встречаемся и разговариваем, танцуем и смеёмся, слушаем хорошую музыку и делаем все, что интересно для подростков. Я счастлив иметь хороший друзей и хорошую семью. Надеюсь, что мои мечты сбудутся, и я стану врачом.
Ahoj, jmenuji se Viktor. Mé příjmení je Ivanov. Narodil jsem se 7. dubna 1987 v Charkově. Moje rodiče jsou úředníci. Jsem jediné dítě v rodině.

Jsem žákem deváté třídy střední školy. Po maturitě zkusím nastoupit na lékařskou univerzitu. Myslím si, že povolání lékaře je velmi zajímavé a prospěšné pro lidi, ale není to jednoduché, samozřejmě. Mám rád chemii a biologii a vím, že tyto předměty mají velký význam pro to, abych se dostal na vysokou školu.

Nemám hodně volného času, ale mám koníčky. Mým koníčkem je kreslení. Rád kreslím od malička. Od šesti let kreslím všude možné: v mém albu, v notýsku i v novinách. Moje oblíbené sporty jsou fotbal a tenis.

Mám hodně přátel. Jsou velmi hodní, a my rádi trávíme čas spolu. Setkáváme se a mluvíme, tancujeme a smějeme se, posloucháme dobrou hudbu a děláme vše, co je zajímavé pro teenagery. Jsem šťastný mít hodné kamarády a dobrou rodinu. Doufám, že moje sny se splní a stane se ze mě lékař.