Home Ruština | ruština online

Tvrdý znak Ъ v ruštině

Tvrdý znak v ruském jazyce plní dělící funkci: ve výslovnosti se to projevuje tak, že souhláska, která stojí před Ъ, se nezměkčuje, a stojící ihned po ní samohláska se dělí na dva zvuky. Tvrdý znak se používá při oddělování předpon.

Я [j'a]
Ё [j'o]
Ю [j'u]

Všimněte si rozdíly ve výslovnosti:
съе  се  
бъе  бе  
съю  сю  

Dle mého názoru pro Čecha může být obtížné rozeznat rozdíl ve výslovnosti, proto jsem rozhodl všechno ukázat na příkladech:

обязанность   (povinnost)
Zde počáteční об- není předponou, ale součástí kmenu, proto žádný měkký ani tvrdý znak nepotřebujeme.

объявление   (1.inzerát; 2)oznámení,vyhlášení)
Zde tvrdý znak slouží k oddělení předpony -об, proto se я vyslovuje tak... vlastně tak, jak ji vyslovuje Čech : [j+a] :)

съюлить   (oklamat)
Zde tvrdý znak slouží k oddělení předpony -об, proto se я vyslovuje jako [j+u] :)

съедобный   (jedlý)
Zde tvrdý znak slouží k oddělení předpony , proto se е vyslovuje jako [j+e].

Výslovnost je jedná věc, pravopis je ta druhá. Jestli chcete vědět, kdy se píše tvrdý znak, a kde ne, musíte si ta slova (nebo skupiny slov) naučit nazpaměť, nebo dobře se orientovat v skladbě slova. Umíte-li odlišit předponu od součásti kmene, nebudete mít potáže správně napsat slovo.
Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy . Tvrdý znak Ъ v ruštině ,. Lingvistická encyklopedie LINGVISTO [online]. 29-9-2015. 2015 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/tvrdy_znak

datum publikace: 29.9.2015
Autor: Dmitriy Lovermann