Home Тесты по чешскому языку

Тест №3 по чешскому языку (для продвинутых, уровень B2)

Этот тест - лишь малая часть большого теста, который нужно сдать для получения сертификата по чешскому языку уровня В2.

Выберите подходящий по смыслу ответ:

1. Až přeložím ten text, _____.
Пояснение: Как только я переведу этот текст, я ПЕРЕПИШУ его на компьютере

2. Kdybys sám nepřišel, nikdy ____ nedozvěděl pravdu.
Пояснение: правильный ответ: by ses... потому что глагол узнать (dozvědět se) - возвратный :))

3. To auto má ____ přes sto tisíc kilometrů.
Пояснение: .

4. Po ____ slunce se ochladilo.
Пояснение: После захода солнца (po západu slunce) похолодало.

5. O tomto ____ dokáže mluvit celé hodiny.
Пояснение: предложный падеж от téma = tématu.

6. Umělecká galerie _____ novým starostou až za měsíc.
Пояснение: "Галерея искусств БУДЕТ ОТКРЫТА (bude otevřena) новым мэром только через месяц." Другие варианты не подходят потому, что в задании указано, кем она будет открыта.

7. V autobuse je dobré držet se oběma _____.
Пояснение: Поскольку рука = это парный орган, то творительный падеж = rukama. То же самое касается и ног (nohama) и ушей (ušima).

8. Evino řešení je dobré, ale ____ nápad se mi líbí víc.
Пояснение: идея Павла = Pavlův nápad.

9. Bedřich Smetana patřil ______ umělců Národního divadla, kteří se snažili pomoct českému národu v hledání identity.
Пояснение: принадлежал к поколению = patřil k generaci.

10. ____ byli starší, ____ častěji vzpomínali na své dětství a mládí.
Пояснение: ЧЕМ были старше, ТЕМ чаще вспоминали своё детство и юность.
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 9.10.2015
zdroj: Карлов университет в Праге