Home Тесты по чешскому языку

Тест №24 (для продвинутых)

Выберите подходящее слово или выражение:

1. Pokud cestující v cílové destinaci neobdrží své zavazadlo, jedná se nejčastěji o ______ zavazadla, které nebylo naložené či přeložené do konkrétní destinace včas..
Пояснение:

2. Tříměsíční opravy hlavního nádraží v Brně skončí podle plánu tento týden. Za rok však začne _______ nová a delší – dvouletá.
Пояснение:

3. Za porušení zákazu je možné ze zákona _______ sankci až jeden milion korun, v případě opakovaného porušení zákazů až pět milionů korun.
Пояснение:

4. „Ještě, že jsem upekla buchty,“ povídá a koukla se po ________, kde je měla dosud na plechu.
Пояснение:

5. V _________ můžeme během pár vteřin přenést gigabyty textu po celém světě, než příjemce zjistí, že je v jazyce, kterému nerozumí.
Пояснение:

6. Frak či kravaty se stávají ____________ součástí ženského šatníku.
Пояснение:

7. Dá se s jistotou říci, že ten, kdo ________ jinou víru než křesťanství musí být zatracen?
Пояснение:

8. ________ vývoj ohledně dodržování lidských práv v Turecku neumožňuje pokročit v jednání o vstupu této země do EU.
Пояснение:

9. Na ________ na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu hlášený v bytě k trvalému pobytu.
Пояснение:

10. Při hledání dobrých manažerů proto platí známé rčení dvakrát měř a jednou ________.
Пояснение:
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 6.1.2018
автор: Дмитрий Ловерманн