Home Тесты по чешскому языку

Тест №28 по чешскому языку (юридическая тематика)

Выберите подходящий по смыслу ответ:

1. Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, čitelným a kdykoliv dostupným způsobem _______ identifikační a kontaktní údaje provozovatele.
Пояснение: .

2. Osobní spis zaměstnance smí obsahovat jen písemnosti, které jsou _______ pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu.
Пояснение:

3. Pokud má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec je pod vlivem alkoholu, je oprávněn zaměstnance vyzvat, aby se podrobil ________.
Пояснение:

4. Skutečnost, že nadměrné sledování webových stránek zaměstnancem, které nesouvisí s jeho _________, může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.
Пояснение:

5. Zákoník práce ________, že zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.
Пояснение:

6. Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti ________, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
Пояснение:

7. Obhajoba i obžaloba klade různý důraz na jednotlivé výpovědi, a to podle toho, jaké skutečnosti mají _______.
Пояснение:

8. Osoba pověřená dozorujícím orgánem je povinna zadržet věc, je-li zde důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním _______ k porušování tohoto zákona.
Пояснение:

9. Výhodou družstevního bydlení může někdy být relativně nízká _________ družstevního podílu a členství.
Пояснение:

10. Je-li zahájeno insolvenční řízení, věřitelé nemohou své ________ uplatnit žalobou u soudu, ani u rozhodců.
Пояснение:
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 14.3.2020
автор: Дмитрий Ловерманн