Home Чешский язык

Скороговорки на чешском языке (с произношением)

Скороговорки (Jazykolamy ) — это небольшие словесные ребусы, служащие для тренировки речевого аппарата, воли и терпеливости. Очень важно обращать внимание на чёткое произношение и выразительную артикуляцию. Рекомендуется учить отдельные скороговорки медленно, постепенно увеличивая темп. Однако, помните, что перегрузка для языка хороших результатов тоже не приносит.

1.Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes tři sta třicet tři stříbrných střech. 
2.Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte. 
3.Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. 
4.Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora. 
5.Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. 
6.Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn 
7.Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou. 
8.Strč prst skrz krk. 
9.Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel. 
10.Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já. 
11.Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina. 
12.Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.
13.Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku. 
14.Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny. 
15.Řehoř Řehořovič řeže řeřichu. 
16.Vlk strhl srně hrst srsti. 
17.“O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi lyžař!” 
18.Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo? 
19.Ještě štěstí, že se nesešli! 
20.Sazeč dnes všecko nevysází. 
21.Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej. 
22.Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr. 
23.Utlum tu hubu a kup tu kupu hub! 
24.Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy! 
25.Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu! 
26.Strýc Šusta sušií švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek,... 
27.Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat? 
28.Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. 
29.V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. 
30.Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu. 
31.Královna Klára na klavír hrála. 
32.Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra? 
33.Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji? 
34.Náš pan kaplan v kapli plakal. 
35.Poslal posel posla pro slámu. 
36.Čistý s Čistou čistili činčilový čepec. 
37.Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. 
38.Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími. 
39.Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu. 
40.U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky. 
41.Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa. 
42.V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí. 
43.Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí. 
44.Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole. 
45.Na Prokopa promokne kdekterá kopa. 
46.A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku? 


Взял у чешского народа и не переводил на русский: Дмитрий Ловерманн
Озвучили: Pavla Pajer, Raina Tomanová