Home Турецкий язык

Topkapı sarayı müzesi

Topkapı Sarayının inşa edilmesi Fatih Sultan Mehmet zamanında, 1465 yılında başlamış, 1478 yılında ilk kısımları bitirilmiştir. I. Süleyman zamanında (1520 - 1566) sultanların ikametgahı olarak kullanılmaya başlanmıştır ve bu 1855 yılına kadar devam etmiştir.

Saray 700 000 m2 alana yayılmaktadır. Topkapı Sarayının inşasında, değişik tarih dönemlerinde, köşkler ve binalar yapıldığı için, bunların zamanın tesiri altında kaldığını bellidir. Sarayın giriş kapılarının en önemlileri Bab-ı Hümayun, Bab-ı Selam ve Bab-ı Saadettir. Topkapı Sarayı Müzesi`nin bugünkü esas giriş kapısı Bab-ı Selamdır. Müzede padişahlara yabancı devletler tarafından gönderilmiş olan hediyeler, elmaslar, takı olarak da küpeler, yüzükler, broşlar gibi değerli eşyalar gösterilmektedir. Bundan başka eski silahlar, giysiler ve kıymetli taş kolleksyonları da dikkate değer. Zümrütlerin en büyüğü 3 kg 260 gramdır. Silah kolleksyonunda ise çeşitli kılıçlar, bıçaklar, tabancalar v.s. sergilenmektedir.

Словарик

sarayдворец
inşa etmekстроить
ikametgâhрезиденция
devam etmekпродолжать
saha, alanповерхность, площадь
yayılmakнаходящийся
değişikразное
dönemпериод
tesirвлияние
mimarархитектор
mimarlıkархитектура
önemliважный
kıymetli taşlar, mücevheratдрагоценные камни
kılıçсабля, шашка