Home

Jazyková encyklopedie LINGVISTO

Tento web soustřeďuje materiály pro ty, kdo se učí cizím jazykům. Autorská práva náleží autorům — prosím respektujte to při použití článků.

Články, které jsou publikovány na tomto webu, jsou až na výjimky určeny česky mluvícím čtenářům. Filosofií projektu není publikace materiálů, které se objevily na nějakých jiných stránkách a naším cílem není ani množení již existujících článků. Při použití článků z tohoto webu vždy musíte uvést zdroj a umístit hypertextový odkaz na lingvisto.org.

Na našem webu nenajdete materiály o "populárních" jazycích: například angličtina, němčina, francouzština, japonština, italština nebo hebrejština, protože si myslíme že je těmto jazykům věnováno hodně pozornosti na úkor jiných jazyků.

Máte-li zajímavé materiály o nějakém méně populárním jazyku, piště nám, rádi je zveřejníme.

Kontakt: lovermann@gmail.com

Novinky

8.12.2008
Perština nebo Farsi?
Článek o různých názvech téhož jazyka: perského

Seznam jazyků