Home Jazykové články

Kolik slov má ruština?

Ruština má kolem 500 tisíc slov. Slovník nejčastěji používaných slov ale obsahuje kolem 2000-2500 základních slov. I samotný Puškin, veliký znalec a mistr ruského jazyka ve svých dílech použil kolem 22 000 slov. Vědci zjistili, že sto nejčastěji se vyskytujících slov tvoří 20% ústní a písemné řeči, 1500-2000 slov dělá již 85%. Slovník absolvent střední školy obsahuje v průměru 1500-4000 slov. Vysokoškolsky vzdělaný člověk má slovník o velikosti kolem 8000 slov. Pro zajímavost: 500 slov v angličtině tvoří 70% spisovného jazyka. Jak sami vidíte, jadrnost jazyků se hodně liší.


Odpovědět na otázku ohledně počtu slov v jakémkoliv jazyku není nikdy jednoduché. Často chybí nejenom jediný kritérium, ale také jediný zdroj. Největším slovníkem ruského jazyka se dodnes počítá Velký akademický slovník o 17 dílech. V roce 1970 tento slovník dostal prestižní tehdy prémii Lenina. Ihned po vydání tento slovník se stál doslova raritou, nemluvě o nedostupnosti pro běžného člověka. Velký akademický slovník zahrnuje 131 257 slov. Je důležité, že tento počet slov se může razantně změnit při změně způsobu počítání slov. Například, počet slov se zvýší o desítky procent, budeme-li počítat i odvozená od přídavných jmen nářečí, která končí na -o, -e (například důležitý - důležitě), již jsou ve slovníky součástí článků o přídavných jménech.

Ale to jsou maličkosti v porovnání například s tím, že ruština má nekonečně mnoho slov, která se dá jen těžko počítat za součást spisovného jazyka. Jsou to hovorová slova a dialektické výrazy, které se používají na vsích a které nejsou zahrnuty do žádného slovníku.

datum publikace: 21.6.2009
autor: Dmitriy Lovermann