Home Jazykové články

Výhody a nevýhody učení se cizích slov z kartiček

Metoda učení se cizích slov z kartiček je známá asi všem: na pravidelné obdélníčky z papíru se napíše cizí slovo a na druhé straně je jeho překlad do mateřštiny. Učí se tak, že v rukou listujete kartičky jednu za druhou a říkáte buď nahlas nebo v duchu překlady cizích slov. Je možné se učit i opačně: překládat do cizího jazyka. Výhodu této metody vidím v tom, že si poměrně rychle zapamatujete hodně nových slov. Máte-li kartičky často v ruce a pravidelně naučená slova opakujete, můžete se naučit bez námahy poměrně hodně slov. Navíc, tato metoda se svou neobvyklostí (manuální výroba nebo nákup kartiček) zamlouvá velkému počtu těch, kdo se snaží do sebe vtlouci co nejvíce nových slov.

Hlavní nevýhodu metody kartiček vidím v tom, že nová slova se vám poměrně rychle "vyvětrají" z paměti, pokud je nebudete pravidelně opakovat. Musíte si však uvědomit, že počet kartiček bude čím dál více růst, což zvýší režii (výroba + opakování velkého počtu nových slov). Hlavní nevýhoda metody učení slov z kartiček je to, že slova se učí mechanicky a dostávají se do krátkodobé paměti. Navíc, nová slova se učí zvlášť, bez logických spojek a spojení. V hlavě se taková slova velmi špatně vzpomínají. Z tohoto hlediska je mnohem účinnější se učit slova ve výrazech a frázích. Logická spojení a vazby pomáhají udržet v paměti nová slova po delší čas, bez opakování se sice neobejdete, ale úsilí, které vynaložíte na zapamatování bude mnohem menší než v případě učení pomocí kartiček.

Podobné články