Home Ruština | ruština online

Povídání o sobě (pro úplné začátečníky)

Рассказ о себе

Здравствуйте. Меня зовут Владимир Самсонов. Мне 17 лет. Я живу в Екатеринбурге. Я учусь в десятом классе. После школы я хочу поступить в университет на физико-математический факультет, потому что в будущем я хочу стать программистом. Мне нравится изобретать и делать что-то своими руками.

Что касается моего характера, я думаю, что я довольно скромный и спокойный юноша. Мои друзья говорят мне, что у меня есть хорошее чувство юмора, в чем я не уверен. Мне нравится все, что связано с активным отдыхом - активные виды спорта и активные игры.

У меня есть много друзей и знакомых, с которыми я провожу почти всё свое свободное время. Летом мы играем в футбол, а зимой — в хоккей. Ещё я люблю играть в компьютерные игры.

Наша семья не очень большая: мама, папа, сестра и я. Моего папу зовут Евгений Владимирович. Ему 49 лет. Он работает инженером в строительной компании. Мою маму зовут Елена Сергеевна. Ей 44 года. Она работает продавцом в магазине одежды. Моя мама отлично готовит. Мою сестру зовут Света. Ей 22 года. Она учится в университете на факультете иностранных языков. Наша семья очень дружная. По выходным мы ездим на дачу.

Мы живём на третьем этаже пятиэтажного дома. Наша квартира не очень большая, в которой имеется три комнаты - не много, но и этого достаточно. Наша квартира очень уютная и это все благодаря моей маме, которая имеет очень хороший вкус.

Detailní rozbor

Рассказ о себе.Povídání o sobě.
Obecně slovo "рассказ" rusky znamená "povídka", ale v daném případě se nejedná o žádnou povídku, ale povídání.
Здравствуйте.Dobrý den.
Klasický slušný pozdrav v ruštině. Používá se běžně všude.
Меня зовут Владимир Самсонов.Jmenuji se Vladimír Samsonov.
V ruštině se sdělení "já se jmenuji" vyjadřuje nepřímo, tj opisem. "Меня зовут ..." doslova znamená "volají mě...". Jedná se o to, že české sloveso "jmenovat se" je zvratné. Ruské sloveso "звать" je nezvratné, proto koncovku "-ся/ться" (takhle se vyjadřuje zvratnost slovesa v ruském jazyce) u tohoto slovesa nevidíme. "Меня" je forma jednotného čísla akuzativu.
Мне 17 лет.Je mi 17 let.
Ruština, na rozdíl od češtiny a mnohá jiných jazyků (angličtina, němčina, francouzština, atd) nemá pomocná slovesa, proto Rus řekne "Есть мне 17 лет" ("Je mi 17 let."). Co se týče "let/roků", systém je podobný, jako v češtině: podrobněji v tomto článku
Я живу в Екатеринбурге.Žiji v Jekatěrinburgu.
Jekatěrinburg je mužského rodu jednotného čísla, proto je tu koncovka "-e".
Я учусь в десятом классе.Jsem v desáté třídě.
Doslova věta zní "Učím se v desáté třídě".
После школы я хочу поступить в университет на физико-математический факультет, потому что в будущем я хочу стать программистом.Věta doslova zní: Po škole chci nastoupit na univerzitu, na fakultu fyziko-matematickou, protože v budoucnu se chci stát programátorem.
V Rusko se na univerzitu se nastoupá (поступить в университет = nastoupit na univerzitu). Všimněte si, že univerzita je v ruštině mužského rodu stejně jako fakulta (факультет, m). V budoucnu se řekne "в будущем" (budoucnost je v ruštině středního rodu: будущее, s). "Já chci" se řekne "я хочу", ale stejně jako v češtině se zájmeno "já" lze vypustit, protože 1. os. jednotného čísla ("хочу") i tak znamená první osobu. "chci se stát" se řekne "я хочу стать". Na rozdíl od českého slovesa "stát se", ruské sloveso "стать" je v daném případě nezvratné.
Мне нравится изобретать и делать что-то своими руками.Líbí se mí vynalézat a dělat něco svýma rukama.
"Мне нравится" = líbí se mi.
Что касается моего характера, я думаю, что я довольно скромный и спокойный юноша.Co se týče mého charakteru, myslím si, že jsem skromný a klidný hoch.
Мои друзья говорят мне, что у меня есть хорошее чувство юмора, в чем я не уверен.Moje přátelé mi říkají, že mám dobrý smysl pro humor, ale nejsem si tím jíst.
Smysl pro humor = doslova "cít humoru". Jestli se chcete naučit vyjadřovat jistotu/nejistotu v něčem, tento článek je pro vás.
Мне нравится все, что связано с активным отдыхом - активные виды спорта и активные игры.Líbí se mi všechno spojené s aktivním odpočinkem: aktivní sporty a aktivní hry.
всё, что связано = všechno spojené (doslova: všechno, co je spojené). "Отдых" obecně znamená "odpočinek", ale v běžně řeči velmi to velmi často používáme ve smyslu dovolená.
У меня есть много друзей и знакомых, с которыми я провожу почти всё свое свободное время.Mám hodně přátel a známých, se kterými trávím skoro svůj veškerý volný čas.
trávit čas=проводить время. свободное время = volný čas.
Летом мы играем в футбол, а зимой — в хоккей.V létě hrajeme fotbal a zimě hokej
Léto = лето,s. Летом = v létě. Co se týká sportovních her, v ruštině se používá konstrukce: играть в футбол = hrát fotbal, играть в хоккей = hrát hokej.
Ещё я люблю играть в компьютерные игры.A ještě rád hraji počítačové hry.
Chcete-li v rusky říct, že rádi něco děláte, je tu konstrukce: "я люблю" (doslova "miluji") + dál infinitiv slovesa, které vyjadřuje co, co rádi děláte. Například: "я люблю играть на гитаре" = rád hraji na kytaru. Výraz "я люблю" se používá také v případě, když vyznáváte lásku: "Я тебя люблю" = Miluji tě.
Наша семья не очень большая: мама, папа, сестра и я.Naše rodina není velká: matka, táta, sestra a já
Všimněte si, že v ruštině "семья",s [simjá] = rodina a naopak "родина", s [ródina] = vlast. "Táta" se domácky řekne "папа"[pápa], a matka = "мама" [máma].
Моего папу зовут Евгений Владимирович.Můj otec se jmenuje Jevgěňij Vladimirovič.
Všimněte si, že v češtině oslovujeme "pán Samsonov" a v ruštině se při oslovení používá jmeno+jméno po tátovi (otčestvo). Podrobněji tady.
Ему 49 лет.Je mu 49 let.
Он работает инженером в строительной компании.Pracuje jako inženýr ve stavební společnosti
Chceme-li říci rusky, že někdo pracuje jako (někdo), používáme konstrukci "Работать + název povolání v 7. pádu. Například: On pracuje jako učitel = Он работает учителем.
Мою маму зовут Елена Сергеевна.Moje matka se jmenuje Jelena Sergeevna.
Ей 44 года.Je ji 44 let.
O tom, jak správně říci, kolik je někomu let, čti výš.
Она работает продавцом в магазине одежды.Pracuje jako prodavačka v prodejně oděvů.
O tom, jak správně říci, že někdo pracuje jako někdo, čti výš.
Моя мама отлично готовит.Moje matka výborně vaří.
Výborně = отлично.
Мою сестру зовут Света.Moje sestra se jmenuje Světa.
O tom, jak správně říci, jak kdo se jmenuje, čtěte výš.
Ей 22 года.Je jí 22 let.
O tom, jak správně říci, kolik je někomu let, čti výš.
Она учится в университете на факультете иностранных языков.Studuje na univerzitě, na fakultě cizích jazyků.
V ruštině se studuje V univerzitě. Předpona "ино-" v ruštině znemaneá "cizo-". Například: cizozemní (иностранный), cizorodný (инородный).
Наша семья очень дружная.Naše rodina je velmi družná.
Jestli čtete tento text od začátku, už víte, že ruština nezná pomocná slovesa, proto věta v ruštině doslova zní "Naše rodina velmi družná".
По выходным мы ездим на дачу.O víkendech jezdíme na chatu.
Chata, chalupa = дача, ž.
Мы живём на третьем этаже пятиэтажного дома.Bydlíme ve třetím patře pětipatrového domu.
Češi říkají, že bydlí V nějakém patře, Rusové zas říkají, že bydlí NA nějakém patře.
Наша квартира не очень большая, в которой имеется три комнаты - не много, но и этого достаточно.Věta doslova zní: Náš byt není moc velký, ve kterém jsou tři pokoje - není moc, ale i to stačí.
Byt se rusky řekne "квартира", ž.
Наша квартира очень уютная и это все благодаря моей маме, которая имеет очень хороший вкус.Věta doslova znamená: "Náš byt je velmi útulný a to díky mé matce, která má moc dobrý vkus."
Obecně se v ruštině vlastnictví vyjadřuje opisem: Já mám peníze = "У меня есть деньги" (doslova "U mě jsou peníze"), ale v tomto případě lze využit i přímo slovesa "иметь"(vlastnit). V daném případě: "ona má" = "она имеет".


datum publikace: 12.10.2015
autor: Dmitriy Lovermann