LINGVISTO
dot
  
dot

Arabic
Turkish
Czech


Education
Memory
Foreign lang-s
Translation
Linguistics
Mnemotechniques

 

Conversation (Czech Phrases you`ll need to pick up a girl)


Ahoj! Hello!
Jak se jmenuješ? What`s your name?
Jak se máš? How are you?
Kolik je ti let? How old are you?
Je mi ... . I`m ...
Líbí se mi krásné holky. I like beautiful girls.
Kde bydlíš? Where do you live?
V Praze 5, na Andělu. In Prague 5, on "Andjel".
Odkud jseš? Where are you from?
Jsem ze spojených států. I`m from USA.
Dobře. Good.
Skvěle! Excellent!
Máš hlad? Are you hungry?
Máš žízeň? Do you have money?
Mám hlad. I`m hungry.
Mám žízeň. I`m thirsty.
Kolik to stojí? How much does it cost?
Kolik je hodin? What time is it?
Nemám peníze. I have no money.
Jaké máš telefonní číslo? What is your telephone number?
Kde studuješ? Where do you study?
Chodím na vysokou. In the University.
Můžu ti zavolat? Can I call you?
 
Dlouho jsem již netančil. I haven`t danced for a long time.
Výborně tančíš. You dance perfect.
Nepřidáte se k nám? Don`t you want to join us?
Chci být sám/sama. I want to stay alone.
Máš krásné oči. You have beautiful eyes.
Je prima být s tebou! I feel very well with you!
Máš holku (kluka)? Do you have a girlfriend (boyfriend)?
Líbíš se mi. I like you.
Jsem zklamán (-a). I got left.
Zamiloval jsem se do tebe.  I`ve fallen in love with you.
Já tě miluji. I love you.
Nudím se zde. Nestojí to tu za nic. I feel bored here. It can`t go on any longer.
Pojďme někam, kde jsme budeme sami. Let`s go somewhere, where we will be alone together.
Pojď se projít.  Let`s take a walk.
Smím tě doprovodit? Can I escort you?
Loučím se s vámi nerad.  I don`t want to part with you.
Kdy tě opět uvidím? When will I see you again?
Můžeme se sejít zítra? Can we meet tomorrow?
Zvu tě k sobě. I invite you to attend me.
Kdy se sejdeme? When shall we meet?.
Můžu tě zítra navštívit? Can I come to you tomorrow?
Běž pryč! Go away!
Drahoušku, polib mne, prosím tě. Dear, kiss me, please.
Proč mne nepolíbíš? Why don`t you kiss me?
Chtěl bych se s tebou vyspat. I want to have it off with you.
Raději už běž. Get along with you.
Okamžitě přestaň! Immediately stop!
Ale jenom s prezervativem! But with condom only!
Vykuř mi. Do me blowjob.


Comments:

All these czech phrases are informal. You can use them on disco or any other informal situation.

 
Czech
German
FrenchAlexandr de Rhode
August Shlacher
Noam Chomski
Lazar Zemengof
Matve-Alex. Costre
Roman JacobsonDzhushpe Mezzofanti
Jacque Rossi
Rashid Ad-Din
  
©  LINGVISTO.ORG, contact email:   info#lingvisto.org